De loopbrug door de duinen © Gemeente Veere

Metalen loopbrug dwars door de duinen

Gemeente Veere, Camping Oranjezon en Het Zeeuwse Landschap willen een hoge metalen loopbrug door de duinen van Oranjezon aanleggen. Deze verbindt een duintop met het strand en maakt onderdeel uit van een wandelpad dat van het binnenduin naar het strand loopt. Het doorkruist het laatste stukje breed, dynamisch en ongerept duin/strand van Walcheren, dat is aangewezen als “dynamische kust” en wat bovendien Natura 2000-gebied is. De loopbrug – kosten 1,1 miljoen euro – moet een verouderd en hier en daar te steile duintrap vervangen.

Alternatief

Duinconsulent Adrie Provoost heeft vanaf het begin een gebruikelijk schelpenpad in zand voorgesteld, wat op de valreep door de gemeente Veere is uitgewerkt als alternatief plan en dan zonder metalen brug. Door het storten van extra zand wordt de helling flauwer en is ook de steile trap niet meer nodig. Adrie Provoost: “Wij zijn van te voren niet gekend in het plan. Op het laatste moment is het door ons bedachte alternatief uitgewerkt, zodat een behoorlijk vergelijk van voors en tegens niet goed uit de verf is gekomen.”

Veel schade en verstoring

Door het gekozen ontwerp, een hoge brug kronkelend door het landschap, wordt onnodig veel schade aangebracht aan het duingebied. Duinbehoud verwacht veel schade bij de aanleg en is van mening dat van zo’n ‘fly over-brug’ een aanzienlijke verstoring uit zal gaan voor de fauna.

Bezwaar

De gemeenteraad heeft eind september vóór het plan gestemd. De vergunning moet nu worden aangevraagd. Duinbehoud zal daarop reageren.