Natuurbrug ook open voor grote grazers

Hooglander door Roel Wijnants
Hooglander door Roel Wijnants

Advies over aanleg natuurbruggen

Zo’n 20 jaar geleden bracht Stichting Duinbehoud advies uit aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor de aanleg van natuurbruggen tussen de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kennemerduinen. Inmiddels zijn alle drie de bruggen gereed en functioneren ze voor kleinere dieren, dankzij de inspanningen van de terreinbeheerders en de overheden. Met deze natuurbruggen is een groot natuurgebied ontstaan van Noordwijk tot IJmuiden waar dieren gebruik van kunnen maken.

Nu ook open voor grote grazers

Sinds kort kunnen ook grote grazers oversteken tussen het Middenduin en de Kennemerduinen bij Overveen, in de buurt van Haarlem. Deze natuurbrug die vier jaar geleden werd aangelegd, is volgroeid en daarom ook opengesteld voor de zware hooglanders en konikpaarden. De ecologische verbinding tussen de twee natuurgebieden was afgelopen jaren alleen open voor amfibieën, kleine dieren en herten. Dat de zware grazers zo lang hebben moeten wachten om over te steken, heeft te maken met de begroeiing. De hooglanders en konikpaarden zouden de niet-volgroeide toplaag makkelijk kapot kunnen lopen en daarom stond er lange tijd een hek voor de brug.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.