Hooglander door Roel Wijnants
Hooglander door Roel Wijnants

Advies over aanleg natuurbruggen

Zo’n 20 jaar geleden bracht Stichting Duinbehoud advies uit aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor de aanleg van natuurbruggen tussen de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kennemerduinen. Inmiddels zijn alle drie de bruggen gereed en functioneren ze voor kleinere dieren, dankzij de inspanningen van de terreinbeheerders en de overheden. Met deze natuurbruggen is een groot natuurgebied ontstaan van Noordwijk tot IJmuiden waar dieren gebruik van kunnen maken.

Nu ook open voor grote grazers

Sinds kort kunnen ook grote grazers oversteken tussen het Middenduin en de Kennemerduinen bij Overveen, in de buurt van Haarlem. Deze natuurbrug die vier jaar geleden werd aangelegd, is volgroeid en daarom ook opengesteld voor de zware hooglanders en konikpaarden. De ecologische verbinding tussen de twee natuurgebieden was afgelopen jaren alleen open voor amfibieën, kleine dieren en herten. Dat de zware grazers zo lang hebben moeten wachten om over te steken, heeft te maken met de begroeiing. De hooglanders en konikpaarden zouden de niet-volgroeide toplaag makkelijk kapot kunnen lopen en daarom stond er lange tijd een hek voor de brug.