Natuurherstel in Noordwijk

Kraanmachine in de duinen van Noordwijk door Marion Bilius
Kraanmachine in de duinen van Noordwijk door Marion Bilius

In december 2021 heeft Staatsbosbeheer Hollands Duin een doorstart gemaakt met het verwijderen van de invasieve soorten, zoals de zwarte engbloem, rimpelroos en Amerikaanse vogelkers. In de winter van 2019/2020 is in de duinen ten noorden van Noordwijk al een deel van de groeiplekken van deze soorten verwijderd.

Invasieve soorten

Het is de bedoeling om verdere verspreiding van deze ongewenste soorten tegen te gaan. Op plekken waar de soorten massaal voorkomen wordt alle vegetatie verwijderd. Vervolgens wordt de grond gezeefd om het schone zand in het gebied te behouden en de rest af te voeren.

Daarbij worden helaas ook duindoorns, esdoorns en abelen verwijderd. Dit is echter onvermijdelijk. Maar voor de liefhebbers van duindoornbessen (vogels en mensen) blijft er gelukkig op andere plekken meer dan genoeg over.

Walstrobremraap door Ronald van Wijk
Walstrobremraap door Ronald van Wijk

Wat gaan we doen?

Marion Bilius (duinconsulent Noordwijk) heeft samen met projectleider Johan Plug van Staatsbosbeheer polshoogte genomen ten zuiden van de Duindamseslag. Om welke plekken gaat het nu precies? Wat gaan we verwijderen en wat niet? Er worden paaltjes en linten geplaatst om de struwelen en planten die worden verwijderd… of juist niet. We gaan er voorzichtig mee om en beschermen de vegetatie die we willen bewaren. Uiterlijk 15 maart – vóór het broedseizoen – moeten de werkzaamheden afgerond zijn

Wat is het doel van dit natuurherstel?

In eerste instantie krijgt de wind in de kale duinen meer vrij spel. Op een later moment komen er weer planten en mossen terug. Het doel van deze werkzaamheden is herstel en uitbreiding van kalkrijke duingraslanden. Zodat er meer ruimte komt voor het duinsterretje, de zandhoornbloem, het duinviooltje, geel walstro en walstrobremraap. En ook de zandhagedis en insecten zoals het bruin blauwtje en de blauwvleugelsprinkhaan zijn blij met het herstel.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.