Circuit Zandvoort door Danny
Circuit Zandvoort door Danny

De samenwerkend natuurorganisaties hebben de directie van het Circuit Park Zandvoort en verschillende overheden verzocht om een gesprek over de verduurzaming van het Circuit Park Zandvoort. In een pamflet geven zij aan dat de geluidoverlast voor de omgeving en de negatieve invloed op de natuur niet langer acceptabel is. Deze overlast geldt niet alleen voor de Formule 1 race, maar ook en met name voor het gebruik van het Circuit Park Zandvoort op de overige 360 dagen in het jaar.

De toekomst voor het Circuit Park Zandvoort moet worden gezocht in de omschakeling van de door benzine aangedreven voertuigen naar elektrisch aangedreven voertuigen. Deze omschakeling zal de uitstoot van stikstof en CO2 drastisch verminderen en de geluidoverlast terugbrengen tot een acceptabel niveau. Deze omschakeling moet binnen 3 tot 5 jaar te realiseren zijn voor zeker 95% van de huidige activiteiten op het Circuit Park Zandvoort.

Of de Formule 1 in dit toekomstplaatje past, zal moeten blijken uit de gesprekken.

Naar de mening van Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud, sluit dit verzoek van de natuurorganisaties naadloos aan bij het landelijk beleid voor de reductie van CO2 uitstoot, de reductie van stikstofuitstoot en de energietransitie. Voor het Circuit Park Zandvoort biedt dit kansen om zich te profileren als meest duurzame racecircuit in de wereld.

Lees hier het ambitiedocument van de samenwerkend natuurorganisaties.