Search
Close this search box.

Natuurorganisaties: geen verder uitstel meer van natuurcompensatie Maasvlakte

Tweede Maasvlakte door Clarissa Griffioen
Tweede Maasvlakte door Clarissa Griffioen

Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II. De minister beschrijft in een kamerbrief haar inhoudelijke plannen. Een startdatum voor de uitvoering van de plannen wordt echter nergens genoemd. “Natuurcompensatie kan niet langer wachten. Begin nu, zodat we niet nogmaals naar de rechter hoeven te stappen.”

Na 4 jaar praten is het geduld van de natuurorganisaties op. Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten: “De minister laat in haar plannen zien serieus werk te maken van natuurherstel. Dat is mooi, maar onze zorg zit hem in het ontbreken van een startdatum. Want de natuur kan niet langer wachten. In feite ligt de Maasvlakte er al 15 jaar illegaal. Nog langer uitstel helpt niemand en al helemaal de natuur niet.”

Eerdere rechtszaak

Natuurmonumenten stapte in 2022 samen met Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Duinbehoud en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap naar de rechter om zo de natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte af te dwingen. In november 2022 gaf de rechtbank de natuurorganisaties gelijk en bepaalde dat deze natuurcompensatie alsnog moet worden uitgevoerd volgens het oorspronkelijke plan uit 2001.

Zeereservaat

Dat plan werd destijds door het ministerie van LNV gemaakt en behelsde de aanleg van een zeereservaat in de Voordelta. Om natuur te beschermen moest in dat gebied alle bodemberoerende en overige visserij worden beëindigd. Op basis van dat plan verleende de EC in 2003 toestemming voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Later werd dit plan door Nederland echter in afgezwakte vorm uitgevoerd. In 2020 bleek dat de natuurcompensatie hiermee niet voldoende was gerealiseerd. De natuurorganisaties zitten sindsdien aan tafel met het rijk en alle betrokken partijen om een alternatieve natuurcompensatie vorm te geven. Omdat dit overleg niets opleverde besloten zij in 2022 naar de rechter te stappen.

Betrouwbare overheid

Ondanks de gerechtelijke uitspraak is de natuurcompensatie nog altijd niet uitgevoerd. Al twee keer eerder stelde de minister besluiten uit op verzoek van de Tweede kamer. Daarom hebben de organisaties de minister in een brief gevraagd om uiterlijk 29 februari haar besluit te publiceren. Gebeurt dit niet dan zien de natuurorganisaties zich genoodzaakt om opnieuw juridische stappen te ondernemen. Wams: “Het is treurig als we dit zouden moeten doen omdat de overheid haar eigen afspraken wéer niet nakomt. Wat we nodig hebben is een betrouwbare overheid die doet wat is afgesproken”.

Goed pakket aan maatregelen

Over de inhoud van de plannen van minister Van der Wal zeggen de natuurorganisaties:. ‘We denken dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen ligt dat enerzijds ecologisch robuust is, en anderzijds rekening houdt met de belangen van de visserij. Maar het totaalpakket is wél minder dan het oorspronkelijke plan uit 2001. Of de maatregelen voldoende invulling geven aan de verplichte natuurcompensatie zal uiteindelijk beoordeeld worden door de Europese Commissie. De natuurorganisaties zullen dat proces nauwgezet volgen.

Klik hier voor de brief aan de minister.

Gerelateerde berichten

Een dikke honderd inzendingen! We hebben prachtige foto’s ter gelegenheid van 4e de Dag van de Duinen fotowedstrijd ontvangen. Heel veel bijzondere beelden van fotografen die allemaal op hun eigen manier een beetje verliefd zijn op onze duinen.
We starten onze wandeling vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk/Gerrit van Hoekestraat. Hier was een klein bezoekerscentrum voor het Nederlandse deel van het Zwin-gebied.
De kleine parelmoervlinder is een pareltje van de open duinen. Ondanks de malaise bij veel dagvlinders weet hij zich overal langs de kust redelijk te handhaven. Met een beetje moeite en wat geluk kan iedereen hem vinden.