Search
Close this search box.

Natuurorganisaties in beroep tegen bestemmingsplan Valkenhorst

Stichting Duinbehoud, Stichting Berkheide Coepelduynen en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland zijn in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan Valkenhorst van de gemeente Katwijk. “Met enige tegenzin” zegt Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud. “Want wij willen de woningbouw op deze locatie helemaal niet tegen houden, maar dit bestemmingsplan rammelt aan alle kanten”.

Gesjoemel met stikstofrechten

Een groot bezwaar van de natuurorganisaties is, dat er gesjoemeld wordt met stikstofrechten. In dit bestemmingsplan wordt de stikstofuitstoot als gevolg van de bouwactiviteiten gecompenseerd met de stikstofuitstoot van agrarische bedrijven. Maar in werkelijkheid zijn die agrarische bedrijven al lang geleden gestopt of wordt er gerekend met koeien die er nooit rond gelopen hebben. Het gevolg van dit gesjoemel met stikstofrechten is, dat de stikstofdepositie in het naastliggende duingebied komende jaren toeneemt. En dat gaat ten koste van de natuur in de duinen. Dit is volstrekt in strijd met rijks- en provinciaal beleid om de stikstofdepositie in natuurgebieden te verminderen.

Toename recreatie is schadelijk voor de natuur

Een tweede bezwaar van de natuurorganisaties betreft de toename van recreatie als gevolg van de woningbouw. Dit kan voorkomen worden door gelijktijdig met de woningbouw ook groengebieden voor de recreatie rond de woningbouwlocatie te ontwikkelen. Maar dat gebeurt nu niet. Het bestemmingsplan regelt alleen de woningbouw en niet de recreatievoorzieningen. Het gevolg hiervan is dat komende jaren de recreatiedruk in het duingebied hoog oploopt, met schadelijke gevolgen voor de natuur. Planten zullen worden vertrapt en broedvogels verdwijnen.

Maatregelen en bufferzones

De natuurorganisaties hebben de gemeente Katwijk keer op keer gewezen op de grote tekortkomingen van dit bestemmingsplan en de risico’s voor vertraging bij vaststelling van dit bestemmingsplan. Maar de gemeente heeft helaas weinig gedaan met die commentaren. Naar mening van de natuurorganisaties zal er op korte termijn eerst een fors pakket aan maatregelen moeten worden genomen om de stikstofdepositie in de regio rond Katwijk te verminderen. Ook zal met spoed gewerkt moeten worden aan de inrichting van groengebieden rondom de bouwlocatie voor de recreatie opvang. Een goed voorbeeld daarvan is de inrichting van een groene buffer bij de aanleg van de woonwijk Rijnsoever in Katwijk-Noord.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.