Foto: Vlaktes van asfaltgranulaat dienen als ondergrond voor F1-tribunes.© ANP Henk Runhaar.

Stichting Duinbehoud en Stichting Rust bij de Kust hebben bezwaar gemaakt tegen de evenementenvergunning voor de Formule 1 races in Zandvoort. De natuurorganisaties pleiten voor meer maatregelen voor de bescherming van de natuur en voor beperking van de geluidoverlast. De kritiek van de natuurorganisaties is, dat in de afgegeven vergunning voorschriften ontbreken voor de bescherming van het naastliggende Natura 2000 gebied en dat de normen voor geluid maximaal worden opgerekt. Met als gevolg een grote overlast van het evenement in de wijde omgeving.

Grootschalig evenement en COVID-19

Daarnaast verbazen de natuurorganisatie zich erover, dat de burgemeester van Zandvoort een vergunning heeft afgegeven voor een grootschalig evenement met 125.000 deelnemers terwijl dit volgens de huidige COVID-19 maatregelen helemaal niet is toegestaan. Ook verbazen de natuurorganisaties zich erover dat er in de afgegeven evenementenvergunning geen voorschriften zijn opgenomen om de gezondheid van bezoekers in verband met COVID-19 te waarborgen. De natuurorganisaties vragen de burgemeester van Zandvoort om zijn verantwoordelijkheid te nemen en op korte termijn helderheid te verschaffen over wat er wel en niet kan tijdens de Formule 1 races, welke bezoekersaantallen worden toegestaan en welke COVID-maatregelen noodzakelijk zijn om de gezondheid van bezoekers te waarborgen.

Klik hier voor het bezwaarschrift.