Bescherming ruige oernatuur Wadden

Ruige oernatuur op de Waddeneilanden beschermen

De duinen op de Waddeneilanden dreigen dicht te groeien. Banale struiken en grassen verdringen er de meer bijzondere planten. De boosdoener: luchtvervuiling. Daarnaast neemt de druk vanuit de toerismesector toe om te mogen bouwen in de duinen en op het strand. Stichting Duinbehoud publiceert haar visie en missie om de duinen op de Waddeneilanden te beschermen.

Foto: Sytske Dijksen – Foto Fitis

Stichting Duinbehoud zet zich al ruim veertig jaar in voor de bescherming van de Nederlandse duinen. Met het project ‘Samen voor de Kust’ wil Duinbehoud zich ook op lokaal niveau actiever inzetten voor het kustlandschap. De nieuwe missie en visie van de stichting is daarom uitgewerkt op lokaal niveau, met concrete plannen en adviezen voor ieder duingebied.

In het Waddengebied kun je nog ruige oernatuur beleven. Op sommige plaatsen zijn de duinen er volledig overgeleverd aan de natuurkrachten van wind en zee. Toch delen de duinen op de Wadden hun twee belangrijkste bedreigingen met andere Nederlandse duingebieden: de druk vanuit de toerismesector om meer te bouwen in de duinen en op het strand en dichtgroei door luchtvervuiling (stikstofdepositie).

Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. De stichting doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast neemt Duinbehoud deel aan campagnes en acties.

Dit is de agenda van Duinbehoud voor de Waddeneilanden:

  • Behoud van natuurlijk en onbebouwd kustlandschap (strand en duinen)
  • Voorkómen van verdere toename stikstofbelasting
  • Meer dynamiek op de stuifdijken van Schiermonnikoog en Terschelling
  • Natuurherstel binnenduinrand Ameland
  • Natuurherstel Baai Dellewal Terschelling
  • Omvorming delen van dennenbossen op Terschelling en Vlieland tot duinbossen en bloemrijke duingraslanden
  • Benadrukken noodzaak handhaving bij beheerders en overheden
  • Sanering van de voormalige vuilstort Schilbolsnol Texel

Op de Waddeneilanden is Duinbehoud hard op zoek naar versterking om vorm te geven aan deze ambitieuze agenda.  Wij zoeken verschillende vrijwilligers met kennis op de volgende gebieden: ecologie, belangenbehartiging,  communicatie, bestuursrecht of milieurecht.

Gerelateerde berichten

Strandpalen genieten niet bepaald grote publieke belangstelling. Met zijn boek ‘Strandpalen van Nederland’ laat Martijn de Groot echter zien hoe onterecht dat is.
Imposante terreinwagens, spinnende wielen, opstuivend zand en op de achtergrond de zee. Het was een spectaculair schouwspel op het strand van Goeree-Overflakkee bij Ouddorp, op 16 en 17 september 2023.
De nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s laten zien wat Nederland de komende decennia mogelijk te wachten staat aan klimaatverandering. Het kan in alle seizoenen warmer worden, met meer tropische dagen en minder vorstdagen.