Nooit meer autostrand!

Natuurorganisaties hebben er, met steunbetuigingen van 107.000 Nederlanders, net een stokje voor gestoken dat het hele Nederlandse strand werd bedolven onder duizenden strandhuisjes van ondernemend Nederland en nu komen ze met het volgende plan om het kustlandschap te verzieken. Er moeten weer auto’s op het strand in Voorne worden toegelaten. Waarschijnlijk omdat men vermoedt dat mensen die met de auto op het strand komen, een paar euro’s meer uitgeven dan de gangbare badgasten. Onder verwijzing naar een situatie in een compleet andere tijd, waarin auto’s nog relatief nieuw en voor sommigen bezienswaardig waren en waarin bermtoeristen langs de kant van snelwegen bivakkeerden om al dat moois te aanschouwen, is een petitie gelanceerd om het strand in Voorne weer toegankelijk te maken voor auto’s. In Nederland rijden tegenwoordig ACHT-EN-EEN-HALF MILJOEN personenauto’s en die kunnen bijna overal komen. Helemaal niets bijzonders meer dus. We willen juist die paar plekken behouden waar we geen auto’s hoeven te zien.

Overigens is het plan volstrekt onhaalbaar, tenzij het volledige wagenpark elektrisch wordt of Nederland uit de EU stapt en de breed gedragen Wet Natuurbescherming over boord gooit. Auto’s die op fossiele brandstof rijden, stoten namelijk stikstofoxiden uit. Die zijn slecht voor de kenmerkende natuurwaarden in de duinen, die al overbelast zijn met stikstofoxiden en daardoor dreigen te verdwijnen. En als je naar het strand rijdt moet je door de duinen. Verhoging van die stikstofbelasting is alleen toegestaan als daar een doorslaggevend maatschappelijk belang mee is gediend, er geen alternatieven zijn en er gecompenseerd wordt. Aan geen van deze voorwaarden wordt voldaan en dat kan ook helemaal niet.

Gerelateerde berichten

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare financieel medewerker. De tijdsbesteding die we van je verwachten is gemiddeld twee tot vier uur per week.
Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II.
Iedereen houdt van bomen, ook wij bij Duinbehoud. Bomen zijn prachtig en goed voor het klimaat. Bossen vormen de leefomgeving voor veel vogels en andere diersoorten. Daarom willen we meer bomen in Nederland. En toch vinden we dat het voor sommige duingebieden en op bepaalde plekken soms beter is bos te kappen. Waarom?