Zandsuppleties langs Zeeuwse kust

Jonge strandplevier door Charles Daniels
Jonge strandplevier door Charles Daniels

Het beheer en onderhoud van de kust met zandsuppleties wordt door Rijkswaterstaat (RWS) uitgevoerd in het meerjarig programma Kustlijnzorg. De zandsuppleties zijn bedoeld om overstroming op zwakke plekken in de kustverdediging tegen te gaan.

Geen steun

Bij Renesse zijn strand en duinen smal. Standaard wordt daar eens in de ongeveer vijf jaar gesuppleerd (zand opgespoten). Bijkomend voordeel is dat suppleties, die uitgevoerd worden ter hoogte van de drukke badstranden meteen een breed recreatiestrand opleveren.
Op verzoek van de lokale Zeeuwse overheid onderzoekt Rijkswaterstaat nu ook de mogelijkheden voor een zandsuppletie bij Verklikkerstrand (Nieuw Haamstede) voor recreanten. Stichting Duinbehoud en de vereniging Natuur- en Vogelwacht steunen het voorstel voor het opspuiten van een ‘zandbrommer’ bij Verklikkerstrand en Verklikkerplaat om onderstaande redenen niet.

Natura 2000 gebied

De Voordelta inclusief het Verklikkerstrand en de Verklikkerplaat is een Natura 2000 gebied. In N2000-kustgebieden moet de natuur ongestoord haar gang kunnen gaan. Dit is ook het uitgangspunt van RWS voor kustbeheer. Suppletiemaatregelen worden uitgevoerd om het land te beschermen tegen overstroming. De waterveiligheid bij het Verklikkerstrand en de Verklikkerplaat is niet in het geding, dus suppletie is niet nodig.

Jonge strandplevier afgeschermd door Charles Daniels
Strandplevier met jong door Charles Daniels

Broedplaats van de strandplevier

Het Verklikkerstrand is een natuurlijk aangroeistrand richting het oosten en op sommige
plekken meer dan een kilometer breed. Er ontstaan spontaan jonge duintjes waar de strandplevier met succes broedt. Recreanten vind je er weinig en sinds drie jaar worden delen van het strand in het broedseizoen afgezet. Zandsuppletie zou hier het bijzonder natuurlijk evenwicht verstoren en voor de waterveiligheid om overstroming tegen te gaan is suppletie hier niet noodzakelijk.

Een rustige zandbank

De Verklikkerplaat is een zandbank voor de Zeeuwse kust. Door de geïsoleerde ligging is een perfect rustgebied voor groepen kustvogels. Tijdens laag water kun je er aan één kant oplopen. Tussen plaat en strand zit echter een mui, en bij opkomend tij moet je door het water om het strand te bereiken. Een paar winters geleden is een door de vloed verraste wandelaar onwel geworden en in het koude water en verdronken. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst en op drukkere dagen is de reddingsbrigade bij opkomend tij bij de plaat aanwezig. Een ‘zandbrommer’ is uitsluitend bedoeld om de mui op te vullen voor recreanten en niet voor de waterveiligheid om overstroming tegen te gaan.

RWS geeft aan dat een strandsuppletie bij Renesse pas in 2025 of later aan de orde is en dat dan het ontwerp voor een suppletie bij Het Verklikkerstrand met de omgeving zal worden afgestemd. Het ontwerp is onderdeel van het programma Kustlijnzorg 2020-2023 van Rijkswaterstaat.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.