Vandaag in het duin: Op zoek naar de bosanemoon

Bosanemoon door Theo Baas

Voordat de eerste bladeren aan de bomen verschijnen, kan de bosanemoon de bodem van bossen en buitenplaatsen in een wit tapijt veranderen. Met zijn kruipende wortelstokken kan deze plant flinke oppervlakten bedekken.
De lieflijke bloemen van dit lentekind zijn van binnen satijnwit, en aan de buitenkant vaak wat paars aangezet. Aan het eind van de bloei schemert de paarse kleur vaak ook aan de binnenkant door.

Habitat

De Bosanemoon is van oorsprong een plant van oudere bossen met een rijke bodem met een goed ontwikkelde humuslaag. In het oosten, midden en zuiden van ons land komt de plant van oudsher in het wild voor. Op andere plaatsen is ze aangeplant, zoals rond landgoederen en in parkbossen langs de binnenduinrand. Soms betreft het een
gekweekte vorm met gekleurde bloemen, die later bloeit dan de gewone witte.

Liefde voor de zon

De Bosanemoon is een echte zonaanbidder; de bloemen draaien gedurende de dag met de zon mee om er zo veel mogelijk van te profiteren. Wanneer de bladeren aan de bomen verschijnen, wordt het voor de Bosanemoon al gauw te donker. In de voorzomer sterft de plant daardoor af, om pas weer in het volgende vroege voorjaar te verschijnen.

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II.