Search
Close this search box.

Op zoek naar de roodborsttapuit

Roodborsttapuit door Adriaan Dijksen
Roodborsttapuit door Adriaan Dijksen

De roodborsttapuit is een kleurige duinvogel die zich in deze tijd van het jaar makkelijk laat zien. In april en mei zijn de mannetjes op hun mooist en zingen graag vanaf een goed zichtbare zangpost. Hun zang bestaat uit onregelmatige, metalig klinkende riedeltjes en roepjes. Op de website van de Vogelbescherming of xeno-canto.org is hun zang te beluisteren.

Opvallend

Het mannetje is goed herkenbaar aan de oranjerode borst en zwarte kop. Het vrouwtje is een bleke versie van een mannetje in broedkleed: een bleekoranje borst met bruine kop en rug. Het mannetje ziet er in de winter ook zo uit.

Leefgebied

Roodborsttapuiten houden van een gevarieerd duinlandschap, met stukken open duingrasland afgewisseld door lage struiken. In alle duingebieden, van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Schiermonnikoog, komen ze in dit biotoop vrij algemeen voor. In uitgestrekte open duinen en in gesloten struwelen en bossen zul je ze nauwelijks tegenkomen.

Insecteneters

Roodborsttapuiten leven van kleine insecten. Elk seizoen brengen ze twee of drie nesten met jongen groot. In de jaren ’80 van de vorige eeuw namen ze fors af, maar sinds een jaar of twintig gaat het weer prima met ze.

Een blijvertje?

De meeste roodborsttapuiten overwinteren in Spanje, Portugal en Noord-Afrika, maar een toenemend aantal blijft het hele jaar in ons land. Trekkers keren tegen het eind van februari terug en beginnen in maart te zingen. Dan begint de hele cyclus weer opnieuw.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.