Op zoek naar geel walstro

Fotograaf Theo Baas

Elke maand vertelt Duinbehoud over wat er die maand te zien is in de duinen. Deze keer: geel walstro.

Kenmerken en vegetatie

Geel walstro is een lage tot middelhoge, geel bloeiende duinplant met donkergroene naaldvormige, in kransen geplaatste bladeren. Op warme zomerdagen hangt de kruidige geur van de plant over de droge duinvalleien. Vermengd met de geur van tijm geeft het een bijna Mediterrane sfeer. Geel walstro is een kenmerkende soort van de droge duingraslanden, graslanden die vooral uit kruiden bestaan en heel soortenrijk kunnen zijn. Dit type vegetatie bestaat bij de gratie van het konijn. Konijnen houden wel van een kruidig hapje en houden de vegetatie kort. Zonder begrazing zouden grassen de overhand krijgen waardoor de graslanden zouden verruigen.

Gebruik

Eeuwenlang brachten tal van wereldburgers hun eerste levensjaar door op een matras gevuld met geel walstro. Behalve een geurige slaapplaats zou dit tevens bescherming tegen allerlei kwalijke invloeden bieden. In gedroogde toestand parfumeerde het honingkruid de inhoud van linnenkasten en wie het walstro dagelijks in zijn voedselpakket opnam, zou met behulp van dit ‘stro’ een smeulend vuurtje weer hoog doen oplaaien.

De plant is ook zeer in trek bij een andere bewoner van het duin, namelijk de Walstrobremraap. Deze bleke plant, die zelf geen bladgroen bezit, is voor zijn voedingsstoffen op anderen aangewezen en kiest walstro graag als zijn gastheer.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.