PWN: binnenduinrand beter verbinden met de duinen.

Castricum polder door Anky Woudstra
Castricum polder door Anky Woudstra

De binnenduinrand van Noord Kennemerland beter verbinden met de duinen om de natuur weerbaarder te maken, de drinkwaterbuffer te vergroten en de druk van recreatie beter te spreiden. Dat is de kern van de visie van drinkwaterbedrijf PWN.

Ecologische verbindingszondes

Door het vergroten van het gebied als waterbuffer kan worden voldaan aan de stijgende vraag naar drinkwater. De duinen krijgen zo een sponsfunctie: opslag van water in natte tijden en afgifte bij droogte. Om de duinen weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen en stikstofbelasting, pleit PWN voor ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke land- en tuinbouw in de binnenduinrand. Door het verbeteren van de wandel- en fietsinfrastructuur en voorzieningen voor dagrecreatie in de binnenduinrand wil PWN de duinen ontlasten van de toenemende recreatiedruk.

Binnenduinrandvisie van Duinbehoud

Binnenduinrand Schoorl door Andre van der Leij
Binnenduinrand Schoorl door Andre van der Leij

Op uitnodiging van de kustgemeenten in Noord-Kennemerland hebben de Duinbehoud-consulenten al eerder een visie gepresenteerd over de binnenduinrand en de bedreigingen en kansen in kaart gebracht. Ook zij signaleren mogelijkheden om de landschappelijke en ecologische verbindingen tussen binnenduinrand en de duinen te versterken, bijvoorbeeld door uitkoop van agrarische bedrijven en schaalverkleining. Concentratie van nieuwbouw in bestaande locaties is ook belangrijk om het binnenduinlandschap te behoeden voor aantasting.

Kijk hier een filmpje over de binnenduinrandvisie van PWN: https://pwn.bbvms.com/view/pwn_drupal/4183958.html

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.