PWN: binnenduinrand beter verbinden met de duinen.

Castricum polder door Anky Woudstra
Castricum polder door Anky Woudstra

De binnenduinrand van Noord Kennemerland beter verbinden met de duinen om de natuur weerbaarder te maken, de drinkwaterbuffer te vergroten en de druk van recreatie beter te spreiden. Dat is de kern van de visie van drinkwaterbedrijf PWN.

Ecologische verbindingszondes

Door het vergroten van het gebied als waterbuffer kan worden voldaan aan de stijgende vraag naar drinkwater. De duinen krijgen zo een sponsfunctie: opslag van water in natte tijden en afgifte bij droogte. Om de duinen weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen en stikstofbelasting, pleit PWN voor ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke land- en tuinbouw in de binnenduinrand. Door het verbeteren van de wandel- en fietsinfrastructuur en voorzieningen voor dagrecreatie in de binnenduinrand wil PWN de duinen ontlasten van de toenemende recreatiedruk.

Binnenduinrandvisie van Duinbehoud

Binnenduinrand Schoorl door Andre van der Leij
Binnenduinrand Schoorl door Andre van der Leij

Op uitnodiging van de kustgemeenten in Noord-Kennemerland hebben de Duinbehoud-consulenten al eerder een visie gepresenteerd over de binnenduinrand en de bedreigingen en kansen in kaart gebracht. Ook zij signaleren mogelijkheden om de landschappelijke en ecologische verbindingen tussen binnenduinrand en de duinen te versterken, bijvoorbeeld door uitkoop van agrarische bedrijven en schaalverkleining. Concentratie van nieuwbouw in bestaande locaties is ook belangrijk om het binnenduinlandschap te behoeden voor aantasting.

Kijk hier een filmpje over de binnenduinrandvisie van PWN: https://pwn.bbvms.com/view/pwn_drupal/4183958.html

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II.