Search
Close this search box.

Raad van State handhaaft vergunning Circuit Park Zandvoort

Circuit Zandvoort door Dronepicr
Circuit Zandvoort door Dronepicr

De Raad van State heeft op 2 augustus 2022 een voorlopige uitspraak gedaan in de zaak Circuit Park Zandvoort. In deze uitspraak heeft de Raad van State de natuurvergunning gehandhaafd die de provincie Noord-Holland had verleend aan het Circuit Park Zandvoort. Als gevolg hiervan komt het doorgaan van de Formule 1 race in september van dit jaar in Zandvoort niet in gevaar. Pas in 2023 zal de Raad van State toe komen aan een definitieve uitspraak in deze zaak.

Schade aan beschermd duingebied

De rechtszaak tegen de natuurvergunning is aangespannen door de samenwerkende natuurorganisaties: Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. De natuurorganisaties hebben grote bezwaren tegen de natuurvergunning vanwege de schade aan het omliggende duingebied, een beschermd Natura 2000-gebied. Als gevolg van de stikstofuitstoot door met name de Formule 1 races wordt de kwetsbare natuur in het duingebied aangetast. Een belangrijke oorzaak voor de grote uitstoot van stikstof door de Formule 1 race auto’s is het rijden zonder katalysator.

Daarnaast speelt bij de natuurorganisaties mee, dat het Circuit Park Zandvoort zorgt voor veel geluidoverlast in het duingebied en de woonomgeving.

Belang Formule 1 weegt zwaarder dan natuurbelang

Een belangrijke overweging van de Raad van State in haar besluit is het belang van het doorgaan van de Formule 1 race dit jaar. Dit weegt voor de Raad van State zwaarder dan het natuurbelang. Teleurstellend is dat de Raad van State niet toegekomen is aan een inhoudelijke beoordeling van de uitgevoerde stikstofberekeningen. Naar de mening van de natuurorganisaties zijn deze berekeningen slecht onderbouwd. Een contra expertise die is uitgevoerd in opdracht van de natuurorganisaties kwam tot een veel hoger uitstoot van stikstof.

Toekomstperspectief

Commentaar van Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud:

“Het wordt hoog tijd, dat het Circuit Park Zandvoort serieus werk gaat maken van de energietransitie. De volledige omschakeling naar elektrisch rijden is het enige toekomstperspectief voor het Circuit Park Zandvoort op deze locatie midden in een Natura 2000-gebied”.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.