Pijler onderuit gehaald

De Raad van State heeft een belangrijke pijler van het stikstofbeleid van de overheid onderuitgehaald. Het college oordeelde dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten bij het afgeven van vergunningen. Daarmee gaat er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. Er moet nu weer per project vooraf worden bekeken hoeveel stikstof er bij de bouw vrijkomt.

Schade aan de natuur

De Raad van State deed uitspraak in een zaak over het project Porthos. Daarmee moet CO2 van bedrijven in de Rotterdamse haven worden opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. De procedure was aangespannen door de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die zich inzet voor het behoud van biodiversiteit. Bij de aanleg van de infrastructuur voor de ondergrondse opslag komt ook stikstof vrij. Deze stikstof slaat neer in de Zuid-Hollandse duinen en leidt tot schade aan de natuur.

Geitenpaadje van LNV

Met deze uitspraak van de rechter komt een einde aan het “geitenpaadje” van het ministerie van LNV. De bouwvrijstelling had het ministerie bedacht om een einde te maken aan de impasse rond bouwprojecten nabij Natura 2000-gebieden.

Positieve uitspraak

Voor de natuur in de duinen is dit een positieve uitspraak. Het ministerie van LNV zal hard aan de slag moeten om de stikstofuitstoot door industrie, bouw, verkeer en landbouw omlaag te krijgen. En bij vergunningverlening moet rekening worden gehouden met alle stikstofuitstoot van projecten, ook tijdens de bouwperiode.