Search
Close this search box.

Samen sterk voor Haagse (kust)natuur

Stichting Duinbehoud is ontstaan door samenwerking tussen een aantal lokale natuurorganisaties en dit is nog steeds de basis voor het werk van Duinbehoud. Het netwerk van duinconsulenten werkt nauw samen met zowel landelijke organisaties als lokale partners. In dit artikel lichten we de samenwerking met de AVN uit.

Haagwinde, het kwartaalblad van de AVN

AVN

Den Haag heeft als enige grote stad in Nederland een eigen organisatie voor natuurbescherming: de AVN werd in 1926 opgericht en heeft al 90 jaar een belangrijke rol als natuurbeschermer. De vereniging volgt alle ontwikkelingsplannen in de stad en is in voortdurend overleg met de gemeente om het Haagse groen te beschermen. De AVN is dan ook een partij die expertise uitstraalt en waar rekening mee gehouden dient te worden. De vereniging geeft een kwartaalblad uit – Haagwinde – wat een mooi podium biedt om artikelen te plaatsen.

Eric Wisse

Duinconsulent Eric Wisse door Maartje de Sonnaville
Duinconsulent Eric Wisse door Maartje de Sonnaville

Eric Wisse is duinconsulent voor Stichting Duinbehoud en zeer actief in het beschermen van de duin- en kustnatuur van het Westduinpark. Eric beheert het park met andere vrijwilligers van de Werkgroep Ecologisch Beheer Westduinpark en is daarnaast aanspreekpunt en vraagbaak voor Gemeente en andere instanties als het gaat om beheersplannen en ontwikkelingen in het duingebied.

Eric noemt AVN als een ‘grote zus’ die erbij gehaald kan worden als de bedreiging voor natuur te veel uit de hand loopt. Duinbehoud is ook zeer gelukkig met deze samenwerking: samen staan we immers sterker en kunnen we de noodklok luider slaan.

Samenwerking

Een aantal voorbeelden van de robuuste samenwerking tussen beide partijen zijn: het optreden tegen plaatsing van strandhuisjes op het strand voor Kijkduin, alsmede het volgen van de ontwikkelingen rondom de bouw van de parkeergarage in Kijkduin. Kijkduin dient immers als corridor naar Solleveld.

Handreiking Noorderlijk Havenhoofd
Handreiking Noorderlijk Havenhoofd

AVN heeft natuurlijk niet alleen focus op de duinen maar op de hele stad en ruime omstreken. Duinbehoud en AVN zijn samen opgetrokken bij het komen tot een visie op de herinrichting van de Scheveningse Bosjes: de opgaande bosrandvegetatie wordt uitgebreid en beheerd en er worden rustgebieden aangewezen met snoeihout en bloeiende planten.

Vrij recent is een zienswijze voor behoud van kustnatuur opgesteld door AVN, Stichting Duinbehoud en de Haagse Vogelbescherming. Hiermee wordt natuurinclusief bouwen rond de haven afgedwongen. VolkerWessels Vastgoed heeft AVN gevraagd suggesties te doen voor natuurinclusieve mogelijkheden en ook positief gereageerd op de handreiking.
Deze is te lezen op: https://avn.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-Noordelijk-Havenhoofd-Web.pdf

De duinteunisbloem - Foto Wikipedia Commons
De duinteunisbloem is een tweejarige plant uit de teunisbloemfamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen. Foto Wikipedia Commons

Het baart Eric nog wel zorgen hoe het beheer aangepast gaat worden na de nieuwe inrichting: de Duinteunisbloem, die als unieke soort op het talud groeide is recent helaas tóch gesneuveld bij het maaien…

Als het gaat om maaien en kaalslag zoekt Eric ook samenwerking met de Haagse Vogelbescherming.
In de haven leeft bijvoorbeeld ook de Zwarte Roodstaart. Deze heeft veel insecten nodig. Bij het herinrichten van het gebied bij het oude Norfolkterrein is dan ook gezorgd voor een insect-vriendelijke binnentuin met zandbaden en kwetterplaatsen voor de mussen. Op de houtrustweg richting haven zijn ondertussen meerdere woontorens voor mussen geplaatst.

Westduinpark

Het gebied dat Eric het meest aan het hart gaat zijn toch wel de duinen van het Westduinpark. Hij schreef in 2018 al een brandbrief naar de Gemeente: er is te weinig handhaving in het gebied en er is een lange lijst van zaken die de natuur bedreigen. Het gaat om loslopende honden, buiten de paden lopen, mountainbiken waar het niet mag, gravende metaaldetectors, feestjes met kampvuren in de duinen en overlast van scooters. Dit alles in een Natura 2000-gebied. Binnenkort wordt een motie ingediend voor twee extra handhavers in het Westduinpark. In het informeren van raadsleden en wethouders blijkt samenwerking met de AVN steeds waardevol.

Zwarte Roodstaart door Gertjan van Noord
Zwarte Roodstaart door Gertjan van Noord

Wat hoog op de wensenlijst staat naast deze extra handhavers is een duidelijke entree voor het gebied, wellicht met een bezoekerscentrum. Op deze manier zou recreatie gereguleerd kunnen worden, en het zou de hardwerkende vrijwilligers in de duinen een verbindende plek kunnen bieden.

Bovenstaande voorbeelden zijn maar een greep uit de vruchtbare samenwerking van Stichting Duinbehoud met AVN. We zijn Eric en AVN daar zeer dankbaar voor en hopen deze nog lang voort te zetten!

De notitie zeehavennatuur vind je hier: https://www.avn.nl/wp-content/uploads/2020/01/notitie-zeehavennatuur-4.0-klein.pdf

Gerelateerde berichten

We stappen wat ongemakkelijk in de 4-wheel drive van duinconsulent en vogelwachter Marcel Fennis. Het voelt vreemd om het strand op te rijden met een dieselauto, maar het is voor de goede zaak!
De setting: Een tafel op het strand bij de vloedlijn met twee stoelen en een schemerlamp. Schrijfster Elizabeth van den Dries neemt plaats op de ene stoel. Nu maar afwachten wat er gebeurt.
Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.