Search
Close this search box.

Samen voor de kust – Adrie Provoost

Nieuws van onze lokale vrijwilligers

Tien jaar lang is Adrie Provoost actief geweest in de werkgroep Midden-Zeeland. Een groep van vijf personen die zich onvermoeibaar inzet voor de Zeeuwse kustnatuur. Eind vorig jaar heeft hij vanwege al langer durende gezondheidsklachten besloten het rustiger aan te gaan doen.

“Ik heb het gevoel dat ik nu groot verlof heb”, vertelt Adrie. Hij heeft jaren bij het waterschap gewerkt, later had hij een eigen adviesbureau. In de jaren 80 van de vorige eeuw maakte hij de omslag mee van puur waterstaatkundig uitvoeren naar het meer integraal werken aan kustveiligheidsprojecten. Mede door zijn inzet werd daarbij ook meer rekening gehouden met natuur en landschap. Hij was in die tijd bestuurslid van ‘t Duumpje, de natuurbeschermingsvereniging van West Zeeuws-Vlaanderen. Hij werkte vanuit het waterschap mee aan grote landschapsherinrichtingen als Waterdunen en andere ‘Zwakke Schakels’ aan de Zeeuwse kust. Zijn insteek is dat je vooral met alle partijen in gesprek moet gaan én blijven. Dat vergt soms een lange adem en niet in het minst: het opbouwen van onderling vertrouwen. Dat geldt ook in de huidige tijd. Nog steeds duiken er nieuwe aantastingen van de kustnatuur op. De recreatieondernemers blijven nieuwe dingen verzinnen: uitbreidingen van bestaande bebouwing, hotelkamers bovenop een strandpaviljoen bij Vlissingen. Dan is het zaak ze maar weer eens uit te leggen dat de toeristen vooral ook voor het mooie natuurlandschap komen. De Zeeuwse Kustvisie wordt geëvalueerd, ook dat vraagt om veel lees- en overlegwerk. “Dan is het fijn dat wij met zijn vijven zijn. We hebben soms pittige discussies onderling maar ook een goede taakverdeling.”

Gelukkig is er zicht op versterking van de werkgroep nu hij vertrekt. “Ik blijf wel betrokken en lees mee en ben ook bereikbaar voor advies, maar verder richt ik me op wat minder verplichtende bezigheden, besluit Adrie. “Lekker vogels kijken en genieten van de mooie natuurlijkheid van de Zeeuwse kust, die er gelukkig elk seizoen ook nog is.”

Adrie, namens Duinbehoud en de duinen, dank voor je jarenlange inzet. 

Tekst: Hanneke Mesters, redacteur van Duin 

Dit artikel verscheen in kwartaalblad Duin. Wil je meer weten over de Nederlandse kust? Word donateur en ontvang Duin voortaan elk kwartaal. Of vraag een gratis proefexemplaar aan.

Gerelateerde berichten

We stappen wat ongemakkelijk in de 4-wheel drive van duinconsulent en vogelwachter Marcel Fennis. Het voelt vreemd om het strand op te rijden met een dieselauto, maar het is voor de goede zaak!
De setting: Een tafel op het strand bij de vloedlijn met twee stoelen en een schemerlamp. Schrijfster Elizabeth van den Dries neemt plaats op de ene stoel. Nu maar afwachten wat er gebeurt.
Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.