Strandbroeders op Zandmotor

Deze jonge bontbekplevier verstopt zich op de Zandmotor in een hoefafdruk van een paard. De foto is gemaakt op 24 juli 2018. Bontbekplevieren kunnen tot drie keer broeden in één broedseizoen. Daardoor kunnen er laat in de zomer weer kuikens zijn. Op de zandmotor hebben dit jaar drie paren bontbekplevier gebroed en één paar kleine plevier. Het uitbroeden van eieren en het grootbrengen van kuikens op de Zandmotor is een flinke opgave, want de Zandmotor is volledig toegankelijk voor het publiek en er wordt intensief gebruik van gemaakt. De foto toont dit al aan, want er komen kennelijk ook ruiters op de plek waar de kuikens zitten. Toch lukt het deze strandbroeders om tegen de klippen op kuikens groot te brengen.

De zandmotor is aangelegd als onderhoudsmaatregel voor de veiligheid van de kust, met als nevendoelstellingen natuur en recreatie. De betrokken instanties hebben echter verzuimd een goede zonering in te stellen, waardoor er flink wat verstoring plaatsvindt. Daardoor zijn de mogelijkheden voor strandbroeders en de ontwikkeling van andere natuurwaarden van het strand en de embryonale duinen niet optimaal. Duinbehoud vindt dat er een zonering moet komen, waardoor op delen van de zandmotor de natuur meer kansen krijgt. Er is ruimte genoeg op de Zandmotor voor recreatie én natuur.  We denken dat de strandbroeders die er nu zijn, geprofiteerd hebben van het feit dat recreanten vaste patronen volgen. Wandelaars lopen bijvoorbeeld vaak op een bepaald doel af. Daardoor ontstaan er kennelijk toch gebiedjes waar het rustig genoeg is om te broeden. Mogelijk zijn de patronen die de recreanten volgen ook te sturen, waardoor de situatie geoptimaliseerd kan worden voor strandbroeders.

Fotograaf: Ton van Schie

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II.