Search
Close this search box.

Strandpaviljoens mogen blijven staan. De winst is dubieus (juli 2020)

Deze winter mogen niet-jaarrond strandpaviljoens op het strand blijven staan. De kosten die ze normaal maken voor het afbreken hoeven deze strandpaviljoenhouders dit jaar niet te maken. Dat schrijven de ministers Van Nieuwenhuizen en Ollongren aan de Tweede Kamer. Zo besparen de paviljoens eenmalig de kosten voor afbreken en weer opbouwen in het voorjaar, een besparing die de schade door Corona enigszins beperkt.  Maar deze besparing heeft ook zijn keerzijde.

Veel strandtenten moeten niet voor niets in de winter worden weggehaald. Juist in het stormseizoen vindt, door de wind, veel zandtransport plaats. De aangroei van de duinvoet wordt belemmerd als een strandtent blijft staan waardoor de duinen uiteindelijk zwakker worden. Ook voor de natuur is de het ontbreken van zandtransport nadelig. Niet alleen wordt de ontwikkeling van nieuwe (embryonale) duinen belemmerd, maar ook het minder stuiven van het zand over de duinen zelf is nadelig voor de natuurlijke ontwikkeling. Stuivend zand zorgt voor verjonging van de planten in het duin. Juist de plantensoorten die het meest te lijden hebben van de te hoge stikstofdepositie (witte duinen en grijze duinen) hebben veel baat bij stuivend zand. Het natuurbeheer in de duinen is er juist op gericht om verstuivingen te doen ontstaan.

Stichting Duinbehoud heeft erop aangedrongen om hiermee rekening te houden bij de uitvoering van het besluit van de ministers. Zeker als de strandtenten gelegen zijn op stranden die aangewezen zijn als NNN, Natuurnetwerk Nederland, of als natuur- of recreatiestrand. Maar de beslissing wordt door het kabinet overgelaten aan de gemeenten. Stichting Duinbehoud pleit er daarom voor dat gemeenten alleen toestemming geven voor het laten staan van de strandtenten als er voldoende mogelijkheden voor zandverstuiving overblijven. De belangrijkste reden dat iedere winter de strandpaviljoens weg moeten is de kustveiligheid en schade aan de zeereep bij calamiteiten. Dat aspect wordt nu blijkbaar vergeten. Ook voor de strandpaviljoenhouders is de kans op stormschade trouwens groot in het stormseizoen. Het is dan ook de vraag of ondernemers dat risico willen lopen. Ze zullen er niet voor verzekerd zijn. De strandtenten mogen sowieso niet open in de winter en alleen de basisstructuur mag op het strand blijven staan. Dit zal ook bij recreërende strandbezoekers vragen oproepen. Stichting Duinbehoud hoopt op een weloverwogen besluit bij gemeenten.

Foto: Kitty Terwolbeek

Gerelateerde berichten

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.
Afgelopen winter was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte.
De provincie Noord-Holland vraagt 110 miljoen euro aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor herstel van de natuur.