Strandreservaat Noordvoort in beweging

Vorig jaar is Strandreservaat Noordvoort tussen Zandvoort en Noordwijk geopend als eerste strandreservaat langs de Hollandse kust. Noordvoort bestaat uit een lang stuk strand waar rust het doel is en een gedynamiseerde zeereep met wandelpad en uitzichtpunt. Hoe gaat het inmiddels?

Wandelpad door de zeereep. Foto: Leo Schaap

De zeereep is door Waternet in fase 1 van het project in beweging gebracht. De strook heeft mooie kerven en stuifgaten gekregen en het zand is in beweging gekomen. Dat is heel goed te ervaren als je over de zeereep loopt. Ook ten zuiden van Noordvoort zijn in 2019 in de Luchterzeeduinen van Staatsbosbeheer vele plekken kaal gemaakt om het verstuivingsproces te activeren. Daarnaast werkt Waternet aan een plan voor fase 3 om ook ten noorden van Noordvoort het aantal stuifplekken uit te breiden. Als dat allemaal lukt dan zullen de duinen van de zeereep over een veel groter deel dan de drie kilometer van Noordvoort een ander aanzien krijgen, zij zullen veel natuurlijker worden en er zal veel zand naar binnen worden getransporteerd. De kust wordt daarmee toekomstbestendiger.

Foto: Nico van Kappel

Natuurwaarden

De vraag is of in de nieuwe natuurlijke duinen de natuurwaarden zullen verbeteren? Gaat de samenstelling van de flora veranderen en zullen er meer en andere vogels tot broeden komen? Daarvoor is monitoring onontbeerlijk en een eerste aanzet daarvoor is gezet door de rapporten die voor Waternet zijn gemaakt over geomorfologie en flora. De geomorfologie registreert de grote veranderingen in de zeereep, maar de flora laat zich minder makkelijk aanpassen: grote veranderingen zijn nog niet gevonden en het aantal zout- en kalkminnende plantensoorten is beperkt gebleven. Waarschijnlijk zullen de veranderingen pas op langere termijn zichtbaar worden. Dat geldt ook voor het strandreservaat. De combinatie van goede informatie en handhaving moeten voor meer rust op het strand zorgen. Als dat niet lukt moet gedacht worden aan andere maatregelen. Bijvoorbeeld het afzetten van gedeelten van het strand in de richting van de zeereep zodat rust daar wordt afgedwongen en ook broedvogels van het strand weer een kans krijgen.

Echt reservaat in wording

Dit voorjaar kondigde één van de F1-teams aan over het strand naar Zandvoort te willen rijden. Gelukkig ging dat niet door. Dit incident is een van de struikelbrokken die overwonnen moet worden om van Noordvoort een echt strandreservaat te kunnen maken. Naast maatregelen om het aantal bikers, paarden en naaktrecreanten te beperken, blijkt het lastig te zijn om bezoekers te overtuigen de honden aan de lijn te houden en zoveel mogelijk het pad over de zeereep te nemen. De informatiebordjes op de palen die de grens van Noordvoort aangeven zijn verdwenen, waarschijnlijk als souvenir meegenomen. Maar toch: veel mensen lopen keurig over het pad door de zeereep en genieten van het gebied en het weidse uitzicht. Dat is een van de doelstellingen die in ieder geval is bereikt. De andere doelstelling, meer rust op het strand, is veel lastiger. Om dat te bereiken wordt er gewerkt aan betere verwijzingsborden, gecoördineerde handhaving en een informatie- en educatievideo op internet waar bezoekers via QR-codes snel informatie kunnen vinden. Hopelijk gaan bezoekers het strand dan mijden.

Uitkijkpunt ontworpen door een landschapsarchitect. Foto: Leo Schaap

Steun van provincie

Gelukkig is de Provincie Zuid-Holland actief om in de geest van het kustpact maatregelen te nemen om de natuurwaarden van het strand te beschermen. Zo zijn bijna alle stranden van Zuid-Holland aan Natuur Netwerk Nederland toegevoegd. Daarnaast heeft Duinbehoud in opdracht van de provincie een studie uitgevoerd naar de natuurwaarden van het strand en de mogelijkheden om die te beschermen. Dat zal allemaal helpen om tot een herwaardering van het strandgebruik te komen en Noordvoort zal daarvan profiteren. En nog mooier: Noordvoort heeft navolging gekregen in IJmuiden, waar men met het Groene Ster Project een rust- en broedgebied op het strand wil creëren. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Tekst: Leo Schaap. Leo Schaap is mede-initiatiefnemer van Strandreservaat Noordvoort

Meer lezen over Noordvoort:

https://awd.waternet.nl/beheer/projecten/44-noordvoort/projectdetails/

Dit artikel verscheen in ons kwartaalblad Duin. Wilt u meer weten over de Nederlandse kust? Word donateur en ontvang Duin voortaan elk kwartaal. Of vraag een gratis proefexemplaar aan.

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II.