Formule 1 rampzalig voor de natuur

Formule 1 rampzalig voor de natuur

Circuit Zandvoort
Circuit Zandvoort

Effect Formule 1 veel groter dan gedacht

Het effect van de Formule 1-race van Zandvoort op de natuur in het naastliggende duingebied is veel groter dan tot voor kort werd aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de stikstofdepositie van de raceactiviteiten op het Circuit van Zandvoort. De berekeningen zijn uitgevoerd door bureau Apollon-milieu in opdracht van de natuurorganisaties Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust en Mobilisation for the Environment.

Stikstofberekeningen kloppen niet

De natuurorganisaties waren al eerder bij de rechtbank Noord-Holland in beroep gegaan tegen de natuurvergunning voor de Formule 1 in Zandvoort. Tijdens de beroepszaak uitten zij hun bedenkingen bij de stikstofberekeningen van het Circuit Park Zandvoort. Die berekeningen laten zien dat er met de komst van de Formule 1 minder stikstof neerkomt in het duingebied dan in de oude situatie.

Voor de provincie Noord-Holland was de veronderstelde afname van de stikstofdepositie reden om een vergunning af te geven aan het Circuit Park Zandvoort. De natuurorganisaties plaatsten echter grote vraagtekens bij de berekeningen, omdat Formule 1-raceauto’s bekendstaan om hun hoge stikstofuitstoot.

Veel te hoge stikstofdepositie

Uit de nieuwe berekeningen van Apollon-milieu blijkt dat voor de stikstofuitstoot van Formule 1-raceauto’s onjuiste getallen zijn gebruikt. Er is gerekend met de uitstoot van Amerikaanse auto’s uit de jaren 50. De raceauto’s van nu rijden sneller en hebben een groter motorvermogen. Daardoor hebben ze een veel hogere uitstoot van stikstof. De berekeningen van Apollon-milieu laten zien dat de stikstofdepositie op het duingebied niet afneemt, maar jaarlijks kan toenemen met meer dan 20 mol per hectare. Dit is een toename van meer dan 15% ten opzichte van de huidige situatie. Voor het duingebied, dat nu al last heeft van een veel te hoge stikstofdepositie, is dat desastreus. De biodiversiteit in het gebied gaat nog verder achteruit.

Rechtbank aan zet

De natuurorganisaties hebben het rapport van Apollon-milieu toegevoegd aan het dossier in de lopende beroepszaak bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank moet beoordelen welke van de twee berekeningen het best de realiteit weergeeft. Zie onderstaande linkjes voor de Aeriusberekening Apollon & de samenvatting van het rapport:

Acties tegen Circuit Park Zandvoort gaan door

Acties tegen Circuit Park Zandvoort gaan door

Al jarenlang voert Stichting Duinbehoud acties tegen het Circuit Park Zandvoort. De motivatie hiervoor is, dat de dagelijkse race activiteiten op het circuit zorgen voor veel overlast in de omgeving, zij verstoren de rust in het naastliggende natuurgebied en de uitstoot van stikstof is schadelijk voor de natuur. Met name tijdens de nationale en internationale races in de weekenden is de overlast en de schade enorm. De acties van Stichting Duinbehoud zijn weer opgelaaid met de komst van de Formule 1 naar Zandvoort.

In de tweede helft van 2019 is het Circuit Park Zandvoort begonnen met de voorbereiding van de Formule 1. Grote delen van het duingebied zijn vergraven en afgedekt met asfaltgranulaat, delen van de baan zijn verlegd en opnieuw geasfalteerd, geluidwallen zijn verwijderd, tunnels zijn gegraven en hoog op het duin is een nieuw gebouw geplaatst. Naast het Circuit Park Zandvoort is een feestterrein aangelegd en voorbereiding worden getroffen voor het plaatsen van tribunes in het duin. Een deel van deze werkzaamheden is (illegaal) uitgevoerd vooruitlopend op de vergunningverlening.

Door het indienen van handhavingsverzoeken heeft Stichting Duinbehoud weten te voorkomen, dat er een nieuwe weg werd aangelegd door het Natura 2000 gebied en moet een deel van het asfaltgranulaat worden verwijderd. Andere handhavingsverzoeken zijn door de provincie afgewezen met als argument dat de vergunning eraan komt.

Een actie van de Formule 1 teams om tijdens de racedagen te mogen rijden over het strand van Noordwijk naar Zandvoort (dwars door het strandreservaat Noordvoort) is dankzij de steun van vele organisaties en tienduizenden handtekeningen weten te voorkomen.

Op dit moment lopen er verschillende bezwaar- en beroepsprocedures tegen de afgegeven vergunningen in het kader van de wet natuurbescherming en de omgevingswet bij gemeente, provincie en rechtbank. De Stichting Duinbehoud voert deze acties samen met Rust bij de Kust, de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment. Ook Milieudefensie en Natuurbelang zijn betrokken bij de acties.

Foto: Marc Janssen
0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegVerder winkelen