Natura 2000-gebied in Zeeland bedreigd door nieuwbouw

Natura 2000-gebied in Zeeland bedreigd door nieuwbouw

Artist impressions vernieuwd Hotel Noordzee
Artist impressions vernieuwd hotel Noordzee

Cadzand-Bad onherkenbaar veranderd

In ruim 10 jaar tijd is Cadzand-Bad in Zeeuws Vlaanderen onherkenbaar veranderd. Voorheen trok de meest zuidwestelijk gelegen badplaats aan de Nederlandse kust voornamelijk Duitse gasten. Inmiddels is de badplaats gemoderniseerd en aantrekkelijk voor een veel breder publiek. “Op vakantie verlangt men immers minstens dezelfde luxe als thuis” aldus de wethouder. De vernieuwing geeft aan de badplaats een belangrijke economische impuls in een vergrijzende regio als West-Zeeuws Vlaanderen. Waren de bewoners eerst nog blij met de plannen nu zijn ze bang voor het Benidorm-syndroom.

Natuurwaarden in gedrang

De ontwikkelingen zijn volledig doorgeslagen volgens veel mensen. Het afschrikwekkend voorbeeld langs de Belgische kustlijn lijkt zich nu in noordelijke richting voort te zetten. Het eindpunt van de verstedelijking van Cadzand-Bad is nog niet in zicht. Er liggen nu plannen voor de uitbreiding van hotel Noordzee en een volledig nieuw appartementencomplex – De Nieuwe Wielingen – direct grenzend aan Natura 2000-gebied Zwin en Kievittepolder. De natuurwaarden van het West-Zeeuws-Vlaamse kustgebied komen zo in het gedrang, terwijl die juist vragen om extra bescherming. En wat de landschappelijke kwaliteiten betreft: met een grotere toegestane bouwhoogte (tot 39 m) kan volgens de initiatiefnemers winst worden behaald: het vormt immers een goede afgrenzing tussen de stedelijke bebouwing en de natuur. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ontwikkelingen in strijd met de Zeeuwse Kustvisie

Duinbehoud heeft bij de gemeente een zienswijze ingediend die ingaat op bovengenoemde punten. Ook geeft Duinbehoud hierin aan dat de voorgenomen ontwikkelingen in strijd zijn met de Zeeuwse Kustvisie (2017). Op dit punt is er steun van de lokale Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje en de Zeeuwse Milieufederatie ZMf.

Gemeenteraad Schouwen-Duiveland tegen plan Brouwerseiland

Gemeenteraad Schouwen-Duiveland tegen plan Brouwerseiland

Brouwersdam door Luiletterland

Stichting Duinbehoud is blij dat de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nee heeft gezegd tegen het nieuwe plan voor Brouwerseiland. Daarmee lijkt de bouw van een vakantieresort met ruim 300 luxe villa’s aan de Brouwersdam definitief van de baan.

Duinconsulent Margo van der Meulen: ‘We zijn erg blij met het besluit. De kans is nu miniem dat er alsnog bebouwing komt aan de Brouwersdam. Zo kan iedereen blijven genieten van de natuur in dit gebied.’

Stichting Duinbehoud en andere kustbeschermers hadden in een brief aan de gemeenteraad hun bezwaren tegen het plan op een rijtje gezet. De gemeenteraad is het in zijn besluit eens met het bezwaar dat het plan in strijd is met het Convenant Zeeuwse Kustvisie. Ook benadrukt de raad het belang van de locatie als internationale surfhotspot.

Eerdere plannen voor Brouwerseiland strandden bij de Raad van State en de Provincie Zeeland. Daarbij speelde de verwachte stikstofuitstoot bij de bouw en exploitatie van het vakantieresort een belangrijke rol.

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegVerder winkelen