Kampeerbedrijven op Schouwen lappen regels aan hun laars

Kampeerbedrijven op Schouwen lappen regels aan hun laars

Kampeerhuizen die hoog uitsteken boven deels afschermende wallen, kampeerbedrijven die knagen aan de randen van beschermd duingebied en een gestage groei van de jaarronde recreatie. Het gebeurt in strijd met bestemmingsplannen. Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud, roept het gemeentebestuur op de taak uit te voeren waarvoor het is aangesteld: handhaven.

Illegale kampeerhuizen

Ongerepte kust - Ronald van Wijk
Ongerepte kust – Ronald van Wijk

Steen des aanstoots is camping Julianahoeve aan de Hoogenboomlaan in Renesse, waar vier illegale kampeerhuizen van twee verdiepingen zijn verschenen. Ze steken hoog uit boven een wal die als afscherming is bedoeld. De gebouwen belasten het aangrenzende Natura 2000 duingebied met geluid- en lichtvervuiling en bederven volgens Duinbehoud het duinlandschap. Nog een bezwaar: dergelijke woningen worden gebruikt voor jaarronde recreatie en veroorzaken extra stikstofneerslag in de duinen.

Groenstroken en wallen rond de camping worden versmald of verdwijnen gedeeltelijk. Deels wordt de verplichte afschermende groenstrook of wal op het terrein van een buurman gepland, dat de beschermende status van Natura 2000 heeft.

Al twee jaar strijdt Duinbehoud ertegen met handhavingsverzoeken en bezwaarschriften. “Maar de gemeente Schouwen Duiveland geeft niet thuis”, aldus Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud. “De vier huizen zijn tot dusver buiten gebruik gesteld. Maar de gemeente wil met een nieuw bestemmingsplan onderzoeken of ze alsnog kunnen worden gelegaliseerd, net als andere illegale chalets en illegale aantasting van beschermende wallen en groenstroken. Dat is de wereld op zijn kop: het overtreden van regels belonen met legalisering.”

Bezwaar

Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, heeft Margo bij de gemeente een lijvig stuk afgeleverd, waarin zij alle bezwaren onderbouwd en nogmaals oproept tot handhaving. Dit stuk is mede ondertekend door de Natuur en Vogelwacht, de Zeeuwse Milieufederatie en Bescherm de Delta. Het knagen aan de randen van beschermd duingebied, het achteraf legaliseren van illegale bouwsels en meer stikstofbelasting door de groei van jaarronde recreatie is een sluipend proces op de Kop van Schouwen en moet stoppen, zo stelt Margo.

Zonsondergang Schouwen door Ralf Schulze
Zonsondergang Schouwen door Ralf Schulze

Zij niet hoopt dat het niet hoeft aan te komen op een rechtszaak. “Maar als het niet anders kan, dan moet het maar. De gemeente is nalatig met handhaving en duinnatuur wordt ondanks de beschermende status aangetast. Zij stelt: ”Laat de rechter zich in dat geval maar uitspreken”.

Over Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

Nu te zien: de levendbarende hagedis

Nu te zien: de levendbarende hagedis

Levendbarende hagedis door Nico van Kappel
Levendbarende hagedis door Nico van Kappel

Net ontwaakt uit de winterslaap en met een beetje geluk nu te zien: de levendbarende hagedis. Niet te verwarren met de zandhagedis die veel algemener voorkomt in het Nederlands duingebied. De levendbarende hagedis behoort tot de kleinste reptielsoort van Nederland. Gemiddeld wordt hij 13 tot 14 cm lang en drie tot vier jaar oud. In de koude leefgebieden van Noord-Europa en Rusland tot aan het warme Middellandse Zee gebied voelt hij zich thuis. In Nederland gedijt hij goed in het binnenduin met lage begroeiing.

Leefgebied van de levenbarende hagedis

Vanaf begin april komt deze hagedis tevoorschijn om te paren. Zoals de naam al aangeeft brengt dit reptiel haar nakomelingen op een bijzondere manier ter wereld. Het vrouwtjesdier legt vanaf eind juli tot eind augustus 3 tot 8 eieren. De jongen werken zich vervolgens door de schaal naar buiten. Deze hagedis voedt zich voornamelijk met insecten en ook wel met slakken en wormen. Zijn natuurlijke vijanden zijn vooral roofvogels en kraaien, in mindere mate vossen, slangen, honden en katten.

De duinen van Terschelling en Zeeland

Staart levendbarende hagedis door Nico van Kappel
Staart levendbarende hagedis door Nico van Kappel

Je komt dit reptiel vooral tegen in een vochtig gebied met open begroeiing, zoals op de zand-, heide- en veengronden in het oosten en zuiden van ons land; in duingebied alleen in Zeeland en op Terschelling. De Zeeuwse duinconsulent John Beijersbergen heeft er een geoefend oog voor ontwikkeld. “Bij ons op Schouwen vormen de oude binnenduinen een geschikt leefgebied. En ook in de stenige omgeving van de oude dijken voelt hij zich thuis. Je krijgt hem meestal te zien als hij zich koestert in de zon. In deze tijd van het jaar let ik er in het bijzonder op.”

Naderende wandelaar

Op een zonnige dag in de lente of zomer trekt dit reptiel er graag op uit. Vooral op de eerste zonnige dag na een regenperiode. Met een beetje geluk kun je de levendbarende hagedis zien of horen. Vaak beperkt de waarneming zich wel tot geritsel, want zodra hij de bodemtrillingen voelt van een naderende wandelaar schiet dit vliegensvlugge beestje weg.

Versnippering en stikstofneerslag

De levendbarende hagedis is een kwetsbare soort die in aantal gestaag afneemt. Hij staat vermeld op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Versnippering van de leefgebieden en toename van hoog struweel door stikstofneerslag zijn de grootste bedreigingen.

Wat doet Duinbehoud?

Stichting Duinbehoud zet zich in om het leefgebied van de levendbarende hagedis te verbeteren door:

 • Het openhouden van vochtige duinvalleien door maaien en klepelen.
 • Het realiseren van ecologische verbindingen, bijvoorbeeld over de dammen tussen de (schier)eilanden van de Zeeuwse Delta.
Ruim baan voor de strandbroeders!

Ruim baan voor de strandbroeders!

Fotograaf: Jan Baks.

Strandbroeders, zoals de Strandplevier, de Bontbekplevier en de Dwergstern, zijn vogels die op het strand broeden. Hun nest is niet veel meer dan een kuiltje in het zand, vaak tussen de schelpjes. De eitjes zijn zo goed gecamoufleerd dat ze bijna onzichtbaar zijn en datzelfde geldt voor de broedende plevieren. Door de toenemende drukte op de stranden is er nauwelijks nog ruimte voor deze vogels om te broeden en hun jongen groot te brengen. Om de strandbroeders een handje te helpen zijn er initiatieven gestart voor het inrichten van broedstranden. Stichting Duinbehoud werkt hieraan mee.

Fotograaf: Nico van Kappel.

Voor het realiseren van de broedstranden worden relatief rustige stukken strand uitgezocht waar jonge duintjes ontstaan. Dit zijn de plekken waar de strandbroeders graag hun nesten maken. Aan het begin van het broedseizoen worden delen van het broedstrand afgezet, zodat niemand de nesten te dicht kan naderen of er zonder erg op kan trappen. Gelijk met de afzettingen worden informatiepanelen voor de strandbezoekers geplaatst. Regelmatig lopen er vogelwachters op het broedstrand om voorlichting te geven en vragen van het publiek te beantwoorden, maar ook om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag en de broedresultaten te monitoren. Op het Schouwse Verklikkerstrand is vorig jaar zo’n broedstrand ingericht. Met goed resultaat:

Afgelopen zomer zijn op dit strand weer kuikens van de zwaar bedreigde Strandplevier uitgevlogen!

Wat kunt u doen om de strandbroeders te helpen?

 • Houd uw hond aan de lijn in de buurt van afzettingen
 • Blijf buiten de afzettingen
 • Blijf met vliegeren en (water)sporten een eind bij de afzettingen vandaan
 • Wandel zoveel mogelijk op het harde, natte zand
 • Vogels met jongen komen ook buiten de afzettingen; houd minimaal 50 meter afstand

Stichting Duinbehoud werkt met een aantal natuurorganisaties aan de realisatie van broedstranden op geschikte locaties langs de hele Nederlandse Noordzeekust; zo wordt er weer ruim baan gemaakt voor de strandbroeders!

Mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegVerder winkelen