Strandhuisjes schuiven op om duinen te versterken

Strandhuisjes schuiven op om duinen te versterken

Dreigende wolkenlucht boven zee op het strand van Castricum door Ronald van Wijk.

Bezwaar ingetrokken
Natuurbeschermingsorganisatie Duinbehoud heeft een bezwaar tegen recreatie- en horecabebouwing op het strand van Castricum ingetrokken nu de strandhuisjes verder van de duinvoet zullen worden geplaatst. Strandpaviljoenexploitant Richard Groot heeft bovendien een vindingrijke oplossing getroffen: paviljoen Deining wordt in hoogte verstelbaar.

Aangroei van de duinen bevorderen
Duinbehoud maakte bezwaar tegen de strandbebouwing, omdat die volgens de organisatie natuurlijke aangroei van de duinen verstoort. Hangende dat bezwaar, zijn Duinbehoud, gemeente Castricum en strandpaviljoenexploitant Richard Groot tot een oplossing gekomen. Om aangroei van de duinvoet door verstuiving te bevorderen, zullen de ongeveer tweehonderd strandhuisjes komend zomerseizoen verder westwaarts worden geplaats.

Stuifzand vrij baan
Richard Groot heeft bovendien een opmerkelijke oplossing getroffen om stuifzand vrij baan te geven. Zijn jaarrond paviljoen Deining zal gedurende de wintermaanden hoger op de poten komen te staan. Bovendien zal het pand van kitesurfvereniging Sports at Sea, dat geen wintervergunning heeft, in hetzelfde bouwvlak als Deining worden geplaatst. Daardoor verdwijnt een stukje bebouwing van het strand en hebben de kitesurfers een jaarrond onderkomen.

Samen komen we tot oplossingen
In de oorspronkelijke plannen van Groot zouden extra strandhuisjes verrijzen op de plek van Sports at Sea. Daartegen maakte Stichting Duinbehoud bezwaar. Nu álle huisjes verder richting vloedlijn worden geplaatst en duinvorming minder wordt gehinderd door bebouwing, hebben de natuurbeschermers hun bezwaar ingetrokken. Adrie Lute, duinconsulent van Duinhoud en nauw betrokken bij deze zaak, is gelukkig met de oplossing: “Duinvorming krijgt meer kans nu verstuiving beter zijn weg zal vinden. We hebben bovendien een principeafspraak om stuifschermen te plaatsen rond het zandplateau, waarop de strandhuisjes komen te staan. Vindt daar voldoende zandaangroei plaats, dan kunnen de huisjes over een paar jaar mogelijk verder westwaarts opschuiven.”

Kustbeschermers leggen zich niet neer bij verlengen pilot strandhuisjes Kijkduin

Kustbeschermers leggen zich niet neer bij verlengen pilot strandhuisjes Kijkduin

Kijkduin door Gerard Stolk

Verlenging proef

De gemeente Den Haag heeft besloten om de ‘proef’ met de veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand bij Kijkduin, met vijf jaar te verlengen. Het voorstel van de Haagse Stadspartij om eerst nog een uitgebreid onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur, werd niet gehonoreerd. Samen met Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, AVN, KNNV en het Zuid-Hollands Landschap neemt de NMZH nieuwe stappen.

Bouwdrift

Om grootschalige kustbebouwing te voorkomen werd in 2017 het Kustpact gesloten, met de gemeente Den Haag als één van de ondertekenaars. Desondanks is op sommige plekken de bouwdrift aan de Noordzeekust nog steeds aanwezig. De veertig houten strandhuisjes nabij Kijkduin hebben een wezenlijke impact op de natuurontwikkeling in dit kwetsbare gebied.

Natuur en milieu nauwelijks meegenomen

Nienke Schuil, regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur bij de NMZH: “Wij zijn teleurgesteld in de gemeenteraad. Er is vooral gekeken naar de economische belangen van de strandhuisjes. In de enquête die afgenomen is na de vijfjarige pilot zijn de gevolgen voor natuur en milieu niet of nauwelijks meegenomen. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn in het Kustpact, de stikstofnormering voor de beschermde Natura2000 gebieden bij de opbouw, het beheer, de verhuur en de afbouw van de huisjes. Daarnaast zijn wij voorstander van een open, ongerepte kust.”

Vervolgstappen

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Den Haag kiest voor het economisch gewin van enkelen in een zo kwetsbaar en als zodanig aanwezen natuurgebied. In de context van nieuwe wetgeving en klimaatverandering is het van groot belang dat dit soort keuzes niet meer gemaakt worden. Daarom beraden de gezamenlijke natuurorganisaties zich op vervolgstappen.

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegVerder winkelen