Hans Adema en zijn favoriete paddenstoelen aan de kust

Hans Adema en zijn favoriete paddenstoelen aan de kust

Vliegenzwam door M.J. Klaver

Ik ben Hans Adema, bioloog, mycoloog, ik ben sinds mijn zesde jaar geïnteresseerd in paddenstoelen. Misschien wel zelfs eerder, misschien vanaf mijn geboorte; mijn moeder had een herfststukje met vliegenzwammen bij het kraambed staan. Ik ben de derde bioloog uit het gezin, liefde voor de natuur is me met de paplepel ingegoten. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Scheveningen, vandaar mijn grote liefde voor zee, strand en duinen.

Waarom ben je donateur geworden bij de Stichting Duinbehoud?

Duinen door Eric Wisse

Dat ben ik geworden toen de Leidse architect Fons Verheije in een interview in het Leids Dagblad zei dat het tijd werd voor het ontwikkelen van een “Leiden aan Zee”, bij de Wassenaarse Slag. Hij maakte daarbij de opmerking: “Ik snap niet waarom die duinen zo heilig zijn.” Daar schrok ik zo van dat ik dacht, het enige wat ik kan doen om een beetje te helpen is donateur van Stichting Duinbehoud worden.

Hoe ken je Stichting Duinbehoud?

Stichting Duinbehoud is opgericht in mijn studententijd onder andere door Kees Vertegaal, Gerrit van Ommering en Han Runaar. Toen heette de Stichting nog niet Stichting Duinbehoud maar Stichting Berkheide. Daaruit is Stichting Duinbehoud voortgekomen. Dat heb ik vanaf het begin meegemaakt.

Je bent een kenner op het vlak van paddenstoelen. Welke drie paddenstoelen die voorkomen aan de kust zijn voor jou bijzonder, en waarom?

Duinen zijn heel erg bijzonder wat betreft paddenstoelen, met name de paddenstoelen in de zeereep. Er is pas nog een nieuwe veldgids over uitgekomen: Veldgids Paddenstoelen 3: Paddenstoelen van de zeereep door Machiel Noordeloos. Hier staan alle paddenstoelen in die uitsluitend in de zeereep voorkomen. Tot op het strand vind je paddenstoelen, iets wat weinig mensen weten. De eerste keer dat ik paddenstoelen op het strand vond stond ik ook met grote ogen te kijken.

Aardsterren

Foto: de Peperbus, Hans Adema

Mijn favoriete paddenstoelen in de duinen zijn natuurlijk de aardsterren, een grote groep paddenstoelen die mondiaal erg zeldzaam is. Behalve in de Hollandse Duinen. Van de vijfentwintig soorten in Nederland komen er twintig uitsluitend in de duinen voor, of vrijwel uitsluitend. Van de aardsterren vind ik de peperbus het mooiste. Als je er een foto van ziet, dan begrijp je waarom hij zo heet. Het is net een peperbus met allemaal gaatjes erop, waaruit een bruin poeder komt als je erop tikt.

Wasplaten

Verder: wasplaten. Met name het open duin zoals de Coepelduynen zijn heel rijk aan wasplaten. Een soort die enorm achteruit gaat door intensieve landbouw en vermesting. Ze moeten zo min mogelijk voedsel in de bodem hebben anders worden ze weggeconcurreerd. In de duinen staan nog veel soorten. Wasplaten zijn heel herkenbaar als groep, ze zijn heel vettig, als je met je vinger eroverheen wrijft voel je echt een soort kaarsvet.

Foto: papegaaizwam, Hans Adema

Gesteelde stuifballen

De derde groep die leuk is om te vinden (ook omdat ze het hele jaar te vinden zijn) zijn de gesteelde stuifballen. Dit zijn hele kleine paddenstoelen, een steeltje met daarop een bolletje. Als je erop tikt dan komt er uit het gaatje aan de bovenkant de sporen. Er zijn vier soorten in Nederland, tot voor kort waren het er drie. Vrijwel direct nadat dat gepubliceerd was heb ik ook die vierde soort gevonden bij de Bierlap bij Meijendel.

Foto: gesteelde stuifballen, Hans Adema

Rust aan de kust

God behoede dat er nog meer aantastingen aan de duinen gaan komen. We moeten er echt heel heel erg zuinig op zijn. Het zijn mondiaal unieke gebieden. Voor zover ik weet heb je alleen nog maar in Denemarken van dit soort mooie duinen, waar zoveel zeldzame planten en paddenstoelen groeien. Dus geen autowegen, geen uitbreiding van golfbanen en geen extra strandhuisjes meer!

Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw hotel Nassau

Oproep gemeente Bergen: geen grootschalige herbouw hotel Nassau

Hotel Nassau

Vier natuurorganisaties roepen het College van B&W van de gemeente Bergen op geen vergunning te verlenen waardoor Hotel Nassau in Bergen aan Zee fors mag uitbreiden. Door de vergunning mag het relatief bescheiden hotel worden vervangen door twee nieuwe hoge gebouwen, onderling verbonden met een kelder en parkeergarage. Het nieuwe hotel tast de duinen, de natuur en het dorpskarakter van Bergen aan Zee aan. De natuurorganisaties hebben daarom een zienswijze ingediend met de oproep om het bestaande bestemmingsplan te volgen en niet buiten de grenzen van het huidige gebouw te gaan bouwen. De organisaties vinden nieuwbouw alleen acceptabel als dit in lijn is met de eigen gemeentelijke ruimtelijke visie en het huidige bestemmingsplan en het passend bij het landschap is.

Waar de gemeente concludeert dat er geen belemmeringen voor het plan zijn zien de natuurorganisaties die juist wel. Bestaande duinen worden opgehoogd en een gedeelte van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) raakt bebouwd. Het hotel ligt bovendien bovenop de zeereep, de primaire waterkering. Met het oog op klimaatverandering is extra bebouwing onverstandig en ongewenst. Door het verlenen van de omgevingsvergunning voor de grootschalige plannen wordt zonder expliciete instemming van de gemeenteraad afgeweken van het bestemmingsplan. En dat terwijl op grond met bestemming natuur gebouwd gaat worden, het bouwoppervlak sterk toeneemt, de bouwhoogte met tien meter omhoog gaat en er gegraven gaat worden in een aardkundig monument.

Duinen Bergen aan Zee door Emiel Oost

Grootste bouwproject sinds jaren

De plannen doen afbreuk aan het kustlandschap en zorgen voor verlies van waardevolle natuur. “De nieuwbouw van het hotel is het grootste bouwproject in Bergen aan Zee sinds jaren. Volgens ons is hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Nu wordt de gemeenteraad buitenspel gezet, dat lijkt ons niet juist”,  aldus Martijn de Jong van Natuurmonumenten. Bergen aan Zee is in vergelijking met vrijwel alle andere badplaatsen in Nederland nog een kleinschalig dorp met veel open ruimte tussen de bebouwing. Deze unieke eigenschappen zijn goed beschreven in de structuurvisie Bergen aan Zee uit 2012. De visie is door de gemeenteraad vastgesteld en juridisch geborgd in het bestemmingsplan. De voorgenomen gebouwen tasten de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied aan en op deze manier is er volgens de organisaties geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. Bovendien is er geen draagvlak voor de huidige herbouwplannen, mede gezien de elfduizend handtekeningen die tegen het plan zijn verzameld.

De natuurorganisaties hebben twee zienswijzen ingediend. Eén door Stichting Duinbehoud en één door Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Het strand van Bergen aan Zee in 1920 met in het verschiet hotel Nassau door A.J. Bonda.
0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegVerder winkelen