Tata Steel kiest voor groene waterstof

Wijk aan Zee door Ronald van Wijk
Wijk aan Zee door Ronald van Wijk

Forse koerswijziging

Onder druk van bewoners, werknemers en natuurorganisaties heeft Tata Steel een forse koerswijziging gemaakt. Zij zal (op termijn) afstappen van het gebruik van steenkool voor de productie van staal in IJmuiden en omschakelen naar groene waterstof. Hiermee kan de uitstoot van stikstof, CO2 en giftige stoffen (o.a. PAK’s) fors omlaag worden gebracht. Dit is goed nieuws voor natuur, milieu en gezondheid, maar het vraagt nog veel tijd en veel investeringen. Voor de omschakeling naar groene waterstof moet het hele productieproces worden vernieuwd en moeten nog heel wat windturbines in de Noordzee worden gebouwd.

Wasinstallatie

Voor het oplossen van de knelpunten op de korte termijn blijft het noodzakelijk om een wasinstallatie te bouwen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen en blijft het noodzakelijk om de ernstig vervuilende onderdelen van de fabriek op korte termijn te sluiten. De Tweede kamer heeft op 16 september 2021 diverse moties aangenomen, waaronder een motie om de normen voor de uitstoot van PAK’s en zware metalen in de vergunning aan te scherpen.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.