Wijk aan Zee door Ronald van Wijk
Wijk aan Zee door Ronald van Wijk

Forse koerswijziging

Onder druk van bewoners, werknemers en natuurorganisaties heeft Tata Steel een forse koerswijziging gemaakt. Zij zal (op termijn) afstappen van het gebruik van steenkool voor de productie van staal in IJmuiden en omschakelen naar groene waterstof. Hiermee kan de uitstoot van stikstof, CO2 en giftige stoffen (o.a. PAK’s) fors omlaag worden gebracht. Dit is goed nieuws voor natuur, milieu en gezondheid, maar het vraagt nog veel tijd en veel investeringen. Voor de omschakeling naar groene waterstof moet het hele productieproces worden vernieuwd en moeten nog heel wat windturbines in de Noordzee worden gebouwd.

Wasinstallatie

Voor het oplossen van de knelpunten op de korte termijn blijft het noodzakelijk om een wasinstallatie te bouwen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen en blijft het noodzakelijk om de ernstig vervuilende onderdelen van de fabriek op korte termijn te sluiten. De Tweede kamer heeft op 16 september 2021 diverse moties aangenomen, waaronder een motie om de normen voor de uitstoot van PAK’s en zware metalen in de vergunning aan te scherpen.