Vandaag in het duin: Op zoek naar de boomleeuwerik

Boomleeuwerik door Adriaan Dijksen - Foto Fitis
Boomleeuwerik door Adriaan Dijksen – Foto Fitis

In de duinen is de boomleeuwerik een van de allereerste lentebodes. Vanaf half februari is hij weer terug in het land en zingt hij het hoogste lied. Letterlijk, want de boomleeuwerik zingt hoog rondvliegend in de lucht.

Misleidend

De boomleeuwerik broedt in alle duingebieden langs Nederlandse kust, inclusief de Waddeneilanden en de kust van Zeeland. Vooral in brede duingebieden met veel open duin is hij vrij algemeen, en vind je hem gemakkelijk. Zijn naam is een tikje misleidend, want het is een soort van open duinterrein. Wel vindt hij het prettig als er hier en daar wat bomen of struiken staan, en gaat hij regelmatig op een boomtak zitten.

Het hoogste lied

De boomleeuwerik is goed herkenbaar aan zijn zang. Het is een vrij simpel maar vriendelijk klinkend liedje dat uit een paar tonen bestaat en, terwijl hij vliegt, aan één stuk door wordt herhaald. Om hem beter te herkennen kun je het geluid opzoeken op de site van Vogelbescherming of op xeno-canto.org.

Spotten

In het vroege voorjaar is de boomleeuwerik op deze manier prima te spotten. Het is de enige soort die op deze manier vanuit de lucht zingt. Je hoeft er ook niet vroeg voor op pad want hij zingt ook overdag volop, zeker bij rustig en zonnig weer.

De vogel is onopvallend: lichtbruin gestreept, met een heel klein kuifje. Er komen in de duinen meer onopvallende bruine vogeltjes voor. De zang is verreweg de beste manier om de boomleeuwerik te leren kennen.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.