Vandaag in het duin: Op zoek naar het ree

Ree door Nico van Kappel

Elke maand hebben we het over een dier of plant die je op dat moment in de duinen kunt spotten. Reeën kun je in veel duingebieden het hele jaar treffen. Ze zijn vrij schuw dus je moet een beetje geluk hebben. Deze elegante dieren in het wild tegenkomen is altijd bijzonder. Een klein beetje safari in de Hollandse duinen.

Witte Spiegel

Reeën hebben een schouderhoogte van 60 tot 75 cm, tot en met de oren zijn ze ruim een meter, iets groter dan een grote hond. Meestal zijn ze roodbruin van kleur, in de winter meer grijsbruin. De vacht is egaal van kleur. Als ze wegrennen kan je ze herkennen aan hun witte achterwerk, de zogenaamde spiegel. De mannetjes hebben een klein, nauwelijks vertakt gewei. In sommige duingebieden komen ook damherten voor; die zijn groter en hebben een spiegel met zwarte strepen.

Bosranden

Tegenwoordig zijn reeën in veel duingebieden te vinden, zelfs op enkele Waddeneilanden. Ze komen vrij algemeen voor in Zuid-Kennemerland en in de meeste grotere duingebieden in Zuid-Holland en Zeeland, ook in de grotere landgoedbossen op de Oude Duinen.

Binnen het duingebied kunnen ze bijna overal worden gespot, van de zeereep tot in de binnenduinen. Bossen en struiken, afgewisseld met open plekken, vormen het favoriete leefgebied. De kans om ze te zien is het grootst langs bos- en struweelranden in halfopen duin. Ze houden van rust, dus ga op zoek in terreingedeelten waar niet al te veel mensen komen.

Schemering

De meeste reeën worden gezien het vroege voorjaar, maar je kan ze ook in andere delen van het jaar tegenkomen. Het meest actief zijn ze in de ochtend- en avondschemering. Vaak is het dan ook heel rustig in het duin, dus sowieso een mooi moment om er op uit trekken.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.