Search
Close this search box.

Vergunning kunstwerk in Natura 2000-gebied Meijendel onvolledig

Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel. Op 8 april jl. heeft Marc Janssen directeur van Duinbehoud, het college een brief over dit onderwerp gestuurd.

Het uitvoeren van werkzaamheden in een beschermd natuurgebied zonder te beschikken over de benodigde vergunningen is niet een werkwijze waaraan de gemeente Wassenaar medewerking zou moeten verlenen. Op basis van eigen waarnemingen heeft Stichting Duinbehoud geconstateerd dat de plaatsing van de 2 betonnen torens in de duinen heeft geleid tot schade aan de natuur in de duinen. Met name de kwetsbare mossen– en korstmossenvegetatie (het zgn. “grijs duin”) is beschadigd geraakt door de werkzaamheden.

Omgevingsvergunning onvolledig

In de verleende omgevingsvergunning ontbreekt de rapportage over de aantasting van natuur- en landschapswaarde. De aanvraag is hiermee onvolledig en een vergunning kan daarom niet worden verleend. Duinbehoud verzoekt de gemeente dan ook om de vergunning niet te verlenen.

Stichting Duinbehoud is in afwachting van de reactie van gemeente Wassenaar.

Gerelateerde berichten

We stappen wat ongemakkelijk in de 4-wheel drive van duinconsulent en vogelwachter Marcel Fennis. Het voelt vreemd om het strand op te rijden met een dieselauto, maar het is voor de goede zaak!
De setting: Een tafel op het strand bij de vloedlijn met twee stoelen en een schemerlamp. Schrijfster Elizabeth van den Dries neemt plaats op de ene stoel. Nu maar afwachten wat er gebeurt.
Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.