Search
Close this search box.

Wandelroute Terschelling

Friesland - wandelroute - 10 km

Wandelaars in duinen Terschelling – foto Visit Wadden
Wandelroute Terschelling
Wandelroute

Midsland polder, duinen en strand

Lengte wandelroute: 10 km. Start: In het centrum van Midsland bij de hervormde kerk, op de hoek van Westenburen en Buitenlevenglop en nabij supermarkt Coop.

 • Neem daar het smalle weggetje (Buitenlevenglop) voor de supermarkt in zuidelijke richting.
 • Ga steeds rechtdoor het dorp uit en steek de Hoofdweg over.
 • Na ca. 300m. bij de tweede viersprong rechtsaf.
 • Na ca 300m. op de volgende kruising kunt u nog een uitstapje naar links maken met uitzicht over de Strieperpolder.

De Strieperpolder

Vanaf de Middellanderdijk heb je een goed uitzicht over de Strieperpolder. De hooggelegen graslanden aan de binnenzijde van de dijk maken deel uit van een oude strandwal waarop in de vroege Middeleeuwen het buurtschap Striep is ontstaan. Tegenwoordig is Striep niet meer dan een kleine nederzetting aan de Waddendijk iets verder naar het oosten. In de 14de en 15de eeuw was Striep veel groter en voor een groot deel aan de binnenzijde van de dijk bebouwd. Bij dit uitzichtpunt op de dijk liet graaf Cornelis de tweede van Bergen rond 1540 een klein kasteeltje bouwen, dat ook dienst deed als baken voor de scheepvaart. Dit kasteeltje is niet lang na de bouw tijdens een aanval van de watergeuzen in brand gestoken en nooit meer herbouwd.

De Strieperpolder is het resultaat van een landaanwinningsproject van de goudhandelaar Crook uit Amsterdam en zijn nazaten, de heren Pont, vanaf 1533. De huidige waddendijk is aangelegd in de 19de eeuw, nadat de oude dijken tijdens de stormvloed van 1825 waren verdwenen.  De Strieperpolder is een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de kluut en de visdief. In de winter zie je er ook grote groepen ganzen.

 • Keer terug naar de route.
 • Sla op de volgende driesprong, vlak voor het dorp Kinnum, rechtsaf.
 • Steek na ca. 200m. in het dorp Baaiduinen rechtdoor de Hoofdweg over.
 • Neem na ca. 600m., op de vijfsprong van polderpaden, het pad links rechtdoor aan.
 • Volg dit pad bij de volgende kruising rechtdoor.
 • Sla aan het eind rechtsaf en na ca. 75m. links af en volg dit zandpad verder de duinen in en wandel langs de binnenduingraslanden enhoudt links aan (links de sloot).

Binnenduingraslanden

Door de bloemrijke hooilanden is de overgang van het duinlandschap naar de polder hier bijzonder fraai. Deze hooilanden staan onder invloed van ijzerhoudend kwelwater dat vanuit de zoetwaterbel in het duingebied naar het oppervlak komt. Op vochtige plekken bloeien in het voorjaar de dotterbloem en het waterdrieblad en de gevlekte orchis en grote ratelaar komen er in grote getalen voor. De hooilanden zijn ook een belangrijk broedgebied voor de grutto en de kievit en een leefgebied voor de argusvlinder.

 • Sla bij de T-splitsing linksaf.
 • Volg dit pad en neem het 2e pad, rechts voorbij de eerste zomerhuizen.
 • Ga na ca. 75m. linksaf en steek de verharde weg rechtdoor over.
 • Bij de volgende viersprong rechtdoor en aan het eind, bijna rechtdoor, het zandpad (ruiterroute) naar het strand volgen.
 • Op het strand kiest u; of direct rechtsaf langs de zeereep of eerst rechtdoor naar de vloedlijn en dan naar rechts.

Noordzeestrand

Op het brede Noordzeestrand van Terschelling is goed de ontwikkeling van een nieuwe duinenrij te zien. Het biestarwegras, een grassoort die alleen op stranden groeit, houdt het zand vast en zorgt voorduinvorming. De kleine nieuwe duintjes met biestarwegras heten embryonale duinen.

Strand Terschelling door Eelco van der Poe
Strand Terschelling door Eelco van der Poel
 • Sla ter hoogte van strandpaal 10.400 (bij het zomerhuis met het grijze puntdak) rechtsaf.
 • Volg eerst het zandpad door de duinen en ga onderaan bij de verharde weg min of meer rechtdoor naar beneden.
 • Hier op de T-splitsing linksaf en na ca. 50m rechtsaf het weggetje tussen de duinplas en de zomerhuizen volgen.
 • Na ca. 175 m. rechtsaf het asfalt-fietspad volgen.
 • Sla na ca. 700m. linksaf en volg een deel van de rode paaltjeswandeling.
 • Sla bij het fietspad linksaf. Voor de bosjes kun je rechtsaf naar een uitzichtpunt.
  Een klim naar de top van het uitzichtpunt wordt beloond met een blik over de wijde omgeving.

Sterneplak

In het duingebied komen verscheidene vochtige duinvalleien voor. De lage delen staan meestal in de winter onder water, maar vallen in de zomer droog. In deze valleien groeien zeldzame plantensoorten, zoals draadgentiaan, dwergvlas en oeverkruid. De voor Terschelling zo kenmerkende grote veenbes, beter bekend als de cranberry, groeit er ook. Veel valleien zijn in het begin van de vorige eeuw doelbewust ontwikkeld tot cranberry-cultures.

 • Ga op het eerste kruispunt, bij het sportveld, rechtdoor en na ca. 100m op het tweede kruispunt linksaf, terug naar het startpunt bij de kerk
 • Het Kallendspad op de eerste kruising is zo’n voormalig boerenlandpad. Het begin van de Westerburen op de tweede kruising was vroeger het eind van het dorp met een paar vrijstaande boerderijen.

Deze route is gemaakt door Visit Wadden en terug te vinden op: https://www.visitwadden.nl/nl/bezoeken/routes/4289553689/midsland-polder-duinen-en-strand.

De route is uitgetekend op de routeplanner van Wandelnet. De route brengt u langs verschillende wandelkeuzepunten. Veel wandel plezier! .

maart 2021

Wandelen in duinen Terschelling - Eelco van der Poel
Wandelen in duinen Terschelling – Eelco van der Poel


Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.