Wat betekent Mountainbiken voor de duinen?

“Dirty bike” door Wouter de Bruijn

Nieuwe onderzoeksuitkomsten

Uit recent onderzoek van de provincie Gelderland blijkt, dat mountainbikers in natuurgebieden veel schade kunnen aanrichten. Beschermde dieren als het vliegend hert, de hazelworm en de zandhagedis lopen gevaar om platgereden te worden op de mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen.

Ook vogels verstoord

Zandhagedis - Jelger Herder
Zandhagedis – Jelger Herder

Het is één van de conclusies van adviesbureau Natuurbalans-Limes Divergens, dat in opdracht van de provincie Gelderland naar de mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen keek. Maar de verstoring gaat nog verder. Zo lijden bijvoorbeeld ook bosvogels als de boomkruiper, de winterkoning en de ekster onder de komst van de mountainbikers.

Oppassen geblazen voor zandhagedis

Ook in de duingebieden langs de kust lopen diverse mountainbikeroutes. En door het rijgedrag van de mountainbikers kunnen ook hier slachtoffers vallen onder beschermde diersoorten. Met name de zandhagedis moet goed uitkijken voor de aanstormende mountainbike.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.