Het broedseizoen voor de strandbroeders loopt ten einde en was nogal roerig. In juni werden enkele bontbekplevieren en twaalf broedende dwergsterns gevonden op een anders druk bezocht recreatie-strand bij de Maasvlakte. Zij konden profiteren van rust en werden door vrijwillige vogelwachten geholpen om de eieren te beschermen. In enkele weken is de kolonie daar uitgegroeid tot 40 paar dwergsterns.

Toch was het seizoen wisselend: er ook vaak harde wind en hoog water wat rampzalig is voor de nesten van deze pioniersvogels.

Lees hier meer: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/deltagebied-kansrijk-voor-strandbroeders