Search
Close this search box.

Bezwaar tegen Badhotel Midsland

Stichting Duinbehoud heeft bezwaar gemaakt tegen de bouw van een groot badhotel in Midsland aan Zee op Terschelling. Naar de mening van Duinbehoud zal het nieuw te bouwen hotel schadelijk zijn voor de natuur in de duinen en het kustlandschap aantasten. Door de grootschaligheid van het badhotel zal het gebouw ver uitsteken boven het duinlandschap en van grote afstand zichtbaar zijn.

Duinbehoud vindt het niet terecht dat voor de bouw van het badhotel een beroep wordt gedaan op oude rechten. “Van die oude rechten is meer dan 25 jaar geen gebruik gemaakt en die zijn daarom verjaard”, aldus directeur Marc Janssen. Daarbij is in 2017 een landelijk Kustpact gesloten tussen overheden en natuurorganisaties met de afspraak om de almaar toenemende bebouwing in de kust een halt toe te roepen en bij bouwplannen meer rekening te houden met natuur en landschap. “Van inpassing in het kustlandschap is bij deze plannen in het geheel geen sprake en daarom in strijd met rijks- en provinciaal beleid”.

De duinen staan bekend vanwege de grote biodiversiteit. Kenmerkend is de grote rijkdom aan verschillende planten- en diersoorten, de variatie aan verschillende leefgebieden en het afwisselende landschap. Stichting Duinbehoud zet zich in heel Nederland in om dit bijzondere gebied te beschermen.

Gerelateerde berichten

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.
Vanaf de veerboot fietst ik met partner naar Den Hoorn, waar duinconsulenten Sytske en Adriaan Dijksen wonen. We praten over hun passie voor de natuur, ontwikkelingen op Texel en fietsen een rondje.
Afgelopen winter was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte.