Search
Close this search box.

Projecten

Het Groene Strand

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Sluipenderwijs is een mooi landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren daardoor verloren gegaan. Samen brengen we hier verandering in.

Het Groene Strand is een samenwerking tussen Stichting ANEMOON, Stichting Duinbehoud, Vogelbescherming Nederland, IVN en LandschappenNL. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij.

Groene gezonde kustzone

In het project Groene Gezonde Kustzone worden kansen voor natuur en gezondheid in de binnenduinrand van Zuid-Holland in kaart gebracht. De meest kansrijke initiatieven worden uitgewerkt om als project uit te voeren.

Het herstel van duinnatuur in de natuurgebieden langs de kust gaat de afgelopen tijd goed. Denk aan dynamisch kustbeheer, ontwikkeling van vochtige duinvalleien en het begrazings- en maaibeheer. In de gebieden die niet tot de natuurgebieden behoren bestaan nog knelpunten met betrekking tot biodiversiteit: grote delen van jonge en oude duinen zijn afgegraven en delen van de binnenduinrand zijn verstedelijkt of in gebruik genomen voor (intensieve) landbouw. De oorspronkelijke natuur en het binnenduinrandlandschap is op veel plekken verdwenen. De gebieden in de binnenduinrand bieden echter wel de kans om natuur dichter bij de mensen te brengen, en zijn essentieel voor het creëren van verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden. 

Vanuit de gezamenlijke visie dat natuurkwaliteit intrinsiek een positieve bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving, worden in vijf regio’s in Zuid-Holland ideëen samengebracht voor versterking van biodiversiteit in de binnenduinrand (in gebieden zonder Natura 2000 status). De focus ligt op de verbinding tussen mens en natuur, en het creëren van stapstenen voor natuur in de bebouwde omgeving.