Search
Close this search box.

Klimaatverandering en biodiversiteit

Stichting Duinbehoud organiseert voor de vierde keer de Dag van de Duinen. Op deze speciale dag vragen we aandacht voor de bijzondere natuur aan de kust en haar bedreigingen. Op zaterdag 29 juni 2024 kun je deelnemen aan een van onze interessante excursies. Echte duinkenners vertellen je heel veel over de natuur in de duinen. Tijdens de informatieve bijeenkomst op vrijdag 28 juni 2024 bespreken we thema’s die spelen in en rond de duinen. Dit jaar gaan we het hebben over klimaatverandering, wat dit betekent voor kustnatuur.

Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud, zal de actuele stand van zaken toelichten over wat de gevolgen van de klimaatverandering voor de duinen zijn.

Besproken wordt de verwachte stijging van de temperatuur, de grotere regenval in de wintermaanden, de drogere zomers en als reactie daarop de migratie van planten en dieren. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om nu na te denken over aanpassingen van de inrichting van natuurgebieden en het gewenste natuurbeheer in de duinen.

Na een kort intermezzo volgt een discussie met de aanwezigen en de deskundige panelleden over de gevolgen voor de biodiversiteit en de waterhuishouding. We zullen het ook hebben over de noodzaak van het verbeteren van de ecologische verbindingen tussen natuurgebieden en de aanpassingen van het natuurbeheer.

De informatieve bijeenkomst is op vrijdag 28 juni 2024 van 9.30 tot 12.30 uur op de Pier van Scheveningen.

Aanmelden kan door een email te sturen naar: esther@duinbehoud.nl