Search
Close this search box.

Delta

Net als in andere regio’s zet Duinbehoud zich in de Delta als onafhankelijke landelijke organisatie in voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen

Daarnaast komen we ook op voor de belangen van de mensen die in de duinen van natuur en landschap willen genieten. We stimuleren een goed natuurbeheer en steunen vormen van duurzaam gebruik van de duinen, zoals kustbescherming, recreatie en waterwinning.

Duinbehoud werkt met een netwerk van lokale belangenbehartigers langs de Nederlandse kust. Meestal zijn dat individuele duinconsulenten, maar op Walcheren hebben we de Werkgroep Midden-Zeeland. Op vrijwillige basis signaleren zij kansen en bedreigingen voor natuur en duurzame en natuur- gerichte recreatie in hun gebieden. Zo nodig ondernemen ze actie om kansen te benutten en bedreigingen te stoppen.