Search
Close this search box.

Strandvogels zijn juist nu kwetsbaar.

Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Zandloopkevers zijn de kevers die je op warme dagen over het zand ziet rennen. Als je ze nadert, vliegen ze snel op om een paar meter verderop weer neer te strijken. Zo lijkt het of ze je altijd voor de voeten lopen.
Elke maand vertelt Duinbehoud over wat er die maand te zien is in de duinen. Dit keer: de blauwvleugelsprinkhaan
Elke maand hebben we het over een dier of plant die je op dat moment in de duinen kunt spotten, dit keer: de nachtegaal.
Reeën kun je in veel duingebieden het hele jaar treffen. Ze zijn vrij schuw dus je moet een beetje geluk hebben.
Het gaat niet goed met de konijnenstand in de duinen. Een groep deskundigen onderzocht welke maatregelen kunnen helpen. Ik sprak een van de onderzoekers: dierecoloog Jasja Dekker.
Wat maakt de sneeuwgors zo interessant, naast dat hij weinig gezien wordt? Het is de enige zangvogel, die zo noordelijk kan broeden, tot vlak onder de Noordpool.
Elke maand hebben we het over een dier of plant die je op dat moment in de duinen kunt spotten. Dit keer een eend die alleen in de winter bij ons te zien is; de grote zaagbek.
Grote grazers zijn gemakkelijk te vinden. Om ze te spotten hoef je niet vroeg uit bed of op stap naar verre uithoeken.
De conclusies uit het onderzoek van Harrie van der Hagen zijn helder. Begrazing door koeien en pony’s levert slechts beperkte winst op en het konijn wordt node gemist als natuurlijke grazer in het duingebied.
De rugstreeppad herken je gemakkelijk aan de gele streep die over de hele lengte van zijn rug loopt. Het is een middelgrote pad, volwassen dieren worden ongeveer zeven centimeter.
Het zeer persoonlijke en poëtische verslag van Henk J. de Bruijn over zijn jarenlange onderzoek naar kevers in het Noord-Hollands Duinreservaat.
De roodborsttapuit is een kleurige duinvogel die zich in deze tijd van het jaar makkelijk laat zien. In april en mei zijn de mannetjes op hun mooist en zingen graag vanaf een goed zichtbare zangpost.
In de jaren zeventig kwam hij in duinen langs de hele kust voor, maar sindsdien is het aantal broedvogels in een vrije val geraakt. Heeft de tapuit hier nog een toekomst?
n de duinen is de boomleeuwerik een van de allereerste lentebodes. Vanaf half februari is hij weer terug in het land en zingt hij het hoogste lied. Letterlijk, want de boomleeuwerik zingt hoog rondvliegend in de lucht.
Eind september vond duinconsulent Maarten Langbroek in zijn waarnemingsgebied in de duinen van Berkheide Coepelduynen een Zuidelijke heidelibel. Is dit iets om blij mee te zijn?
Tijdens de najaarstrek verzamelen grote aantallen kustvogels zich in het Waddengebied. Lees hier meer over de bergeend.
Het valt in de wintermaanden niet mee om naar buiten te gaan, want buiten is het koud en nat. Maar wandelen in de natuur is wel goed voor de gezondheid. Dus dit weekend heb ik toch maar weer de wandelschoenen en een dikke jas aangetrokken. De bestemming: het strand.
Als je eind april, begin mei door de duinen van Meijendel wandelt is hij niet te missen: de uitbundige zang van de nachtegaal. Nergens in Nederland komen zoveel nachtegalen voor als hier. Bioloog Herman van Oosten doet tijdens het broedseizoen 2021 onderzoek naar de populatieontwikkeling in het gebied.