Search
Close this search box.

Zuid-Holland

Op de Duinagenda voor Zuid-Holland staan de volgende speerpunten:

  • behoud van ongerepte stranden; geen nieuwe strandbebouwing
  • versterken Nationaal Park Hollandse Duinen voor bezoekers en natuur
  • herstel van natte duinnatuur
  • ecologische verbindingen tussen de duingebieden in Noordwijkerhout, Wassenaar en Den Haag
  • aanleg van groene buffers voor natuur en recreatie rond bouwlocatie Valkenburg en langs de binnenduinrand in het Westland
  • geen weg door de noordpunt van Berkheide
  • versterken van duinnatuur op de Zandmotor
  • bescherming en herstel duinen Hoek van Holland en goede ecologische inpassing Hoekse Lijn