Search
Close this search box.

Geef een gift

Eenmalige gift

Dankzij jouw bijdrage behouden we belangrijke kustnatuur, herstellen we waardevolle duinlandschappen en zetten we ons in voor duurzame beleving van de kust.

Een eenmalige gift kunt u overmaken via de Doneer-knop. Kies een bedrag en een betaalmethode en druk op ‘Doneren’. Of maak een bedrag over ten name van Duinbehoud op NL38 ASNB 8804 5141 32

Periodieke gift

Wil je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag naar Stichting Duinbehoud overmaken? Dan leg je dit vast in een zogenaamde ‘periodieke gift’ overeenkomst. Daarmee worden jouw jaarlijkse schenkingen volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het belastingvoordeel kan je méér doen voor Stichting Duinbehoud, zonder dat het je meer kost. Jouw donateurschap is bij de gift inbegrepen.

Je kan hier een formulier en de betalingsvolmacht downloaden of je kan deze per mail opvragen via stichting@duinbehoud.nl o.v.v. aanvraag periodieke gift.