Doe een gift

Geef een Duinbehoud eenmalige gift

Dankzij jouw bijdrage behouden we belangrijke kustnatuur, herstellen we waardevolle duinlandschappen en zetten we ons in voor duurzame beleving van de kust.

Wilt u niet structureel bijdragen, maar draagt u ons werk wel een warm hart toe? Wij zijn ook heel blij met een eenmalige gift.

Een eenmalige gift kunt u direct overmaken via de Doneer-knop. Kies een bedrag en een betaalmethode en druk op ‘Doneren’. Of maak een bedrag over ten name van Duinbehoud op NL38 ASNB 8804 5141 32