Search
Close this search box.

Nalaten

Door Stichting Duinbehoud in uw testament op te nemen biedt u ons zeer waardevolle steun

Door uw schenking kunnen we ons werk voorzetten om komende generaties te kunnen laten genieten van de unieke natuur in de duinen.

Hieronder leest u de verschillende mogelijkheden:

  • U kunt ons als uw erfgenaam aanwijzen (te verdelen onder alle erfgenamen)
  • U kunt kiezen voor een legaat (een vast bedrag, percentage of een goed: huis schilderij of aandelenportefeuille)

Voor het opstellen van uw testament of schenkingen, heeft u een notaris nodig. De notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden, gelet op uw persoonlijke situatie en wensen. U kunt informatie inwinnen op www.notaris.nl. In beide gevallen mag u aangeven waar het geld aan wordt besteed, bijvoorbeeld een bepaald doel, een bepaald natuurgebied, of een bepaald project.

Wat is een legaat?
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag nalaat aan een door u gekozen organisatie. De grootte van het legaat is niet afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag als legaat aan een goed doel nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Herfstschroeforchis Ronald van Wijk

Wat is een erfstelling?
Een benoeming tot erfgenaam. Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat middels een testament aan erfgenamen wordt toebedeeld. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen.

Aftrekbaar van de belasting
Stichting Duinbehoud is een erkend goed doel en we zijn door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Duinbehoud betaalt dus geen belasting (successierecht) als u ons een bedrag nalaat. U weet daardoor zeker dat uw nalatenschap ten goede komt aan de bescherming van de duinen.

Wilt u verder praten over potentieel nalaten aan de Stichting Duinbehoud? Neem contact met ons op via stichting@duinbehoud.nl