Word donateur

Word donateur

Duinbehoud is als organisatie afhankelijk is van (project)subsidies, sponsoren, donateurs en gulle gevers. Donateurs maken ons werk mogelijk. Wilt u Duinbehoud steunen en donateur worden, dan ontvangt u automatisch ons mooie kwartaalblad Duin. En als welkomstgeschenk ontvangt u het boekje Duinen Levend Landschap!

Geeft u liever een eenmalige gift, daar zijn we ook heel blij mee. Klik dan hier.