Search
Close this search box.

Natuurorganisaties sluiten convenant met Noordwijkse Golfclub

Golfbaan Noordwijk
Golfbaan Noordwijk

Stichting Duinbehoud en de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk hebben een convenant met de Noordwijkse Golfclub ondertekend. Dit betreft een gecombineerd plan voor de renovatie van de golfbaan en herstel van de natuur. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het betreffende duingebied, is ook akkoord met de plannen.

Vervuilde grond verwijderd

Voor de verbeteringen van de 18-holes golfbaan, die intussen 51 jaar oud is, wordt onder andere vervuilde grond verwijderd. In het kader van de modernisering van de golfsport worden enkele aanpassingen doorgevoerd in de golfbaan en worden veiligheidsproblemen aangepakt. Bij het toekomstig beheer wordt voortaan gewerkt zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Natuurherstel

Vooruitlopend op de renovatie van de golfbaan worden maatregelen voor natuurherstel uitgevoerd. Na uitvoering van deze maatregelen komt er per saldo 4,8 hectare beschermd Natura 2000 leefgebied voor flora en fauna bij. Het Natura 2000 leefgebied betreft zogenaamde “grijze duinen”, “duinbossen” en “vochtige duinvalleien”. Hiervoor worden bomen verwijderd, voornamelijk Oostenrijkse dennen, en delen van de golfbaan omgevormd naar duingrasland. Op een vochtige plek wordt een duinvallei hersteld. Langs de grens, waar een fietspad loopt, worden inheemse bomen en struiken aangeplant voor een geleidelijke overgang naar het naastliggende bos van Staatsbosbeheer. Vervolgens vinden op de duingraslanden aanvullend beheer plaats, door middel van begrazing met schapen, en maaien en afvoeren van ongewenste vegetatie.

Klankbordgroep

Stichting Duinbehoud, de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, Staatsbosbeheer, Hagenia ecologische advies, en de Noordwijkse Golfclub, zijn sinds een paar jaar verenigd in een klankbordgroep, waarin plannen worden besproken. Deze klankbordgroep blijft in ieder geval bestaan tot nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Gerelateerde berichten

Een dikke honderd inzendingen! We hebben prachtige foto’s ter gelegenheid van 4e de Dag van de Duinen fotowedstrijd ontvangen. Heel veel bijzondere beelden van fotografen die allemaal op hun eigen manier een beetje verliefd zijn op onze duinen.
We starten onze wandeling vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk/Gerrit van Hoekestraat. Hier was een klein bezoekerscentrum voor het Nederlandse deel van het Zwin-gebied.
De kleine parelmoervlinder is een pareltje van de open duinen. Ondanks de malaise bij veel dagvlinders weet hij zich overal langs de kust redelijk te handhaven. Met een beetje moeite en wat geluk kan iedereen hem vinden.