Natuurvergunning Circuit Park Zandvoort opnieuw ter discussie

Circuit Park Zandvoort door Martin de Witte

De Raad van State draagt de provincie Noord-Holland op om een nieuw besluit te nemen over de natuurvergunning Circuit Park Zandvoort.

Beslissing provincie vernietigd

De Raad van State heeft op 5 juli 2023 uitspraak gedaan in de zaak Circuit Park Zandvoort. In deze uitspraak heeft zij de beslissing van de provincie Noord-Holland uit 2020 inzake de natuurvergunning vernietigd, maar de rechtsgevolgen van de verleende vergunning uit 2019 in stand gelaten.

Tevens oordeelt de Raad van State dat de provincie Noord-Holland een nieuw besluit moet nemen op de ingediende bezwaren vanwege een tussentijdse wijziging van de Wet natuurbescherming. De provincie moet opnieuw beoordelen of een activiteit als het het Circuit Park Zandvoort in een beschermd natuurgebied toelaatbaar is.

Stichting Duinbehoud zal de provincie Noord-Holland verzoeken om de afgegeven vergunning uit 2019 te herzien en te toetsen aan het nieuwe stikstofbeleid. Met name voor de activiteiten door het jaar heen (buiten de Formule 1) liggen er goede kansen voor het terugdringen van de overlast.

Schade aan kwetsbare natuur

De zaak tegen de natuurvergunning bij de Raad van State was aangespannen door de samenwerkende natuurorganisaties: Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment. De natuurorganisaties hebben grote bezwaren tegen de stikstofuitstoot en geluidsoverlast die de races op het circuit veroorzaken. Deze terugbrengen is in het belang van de natuur en de recreant, maar ook van de inwoners van Zandvoort.

Stikstof en geluidsoverlast

Als gevolg van de stikstofuitstoot door met name de Formule 1 races wordt de kwetsbare natuur in het duingebied aanzienlijk aangetast. De uitstoot van stikstof is volgens de natuurorganisatie onevenredig groot doordat de raceauto’s zonder katalysator rijden. Bovendien veroorzaken de races op Circuit Park Zandvoort volgens de natuurorganisaties mee teveel geluidoverlast in het duingebied.

Verduurzaming Circuit

Stichting Duinbehoud benadrukt dat het hoog tijd wordt om werk te maken van de verduurzaming van het Circuit Park Zandvoort. De (dagelijkse) geluidoverlast voor de omgeving en de negatieve invloed van de stikstofuitstoot op de natuur zijn niet langer acceptabel is. Deze overlast geldt niet alleen voor de Formule 1 race, maar met name voor het gebruik van het Circuit Park Zandvoort op de overige dagen in het jaar.

Stichting Duinbehoud zal de provincie Noord-Holland verzoeken om de afgegeven vergunning uit 2019 te herzien en te toetsen aan het nieuwe stikstofbeleid.

De toekomst voor het Circuit Park Zandvoort moet worden gezocht in de omschakeling van benzine – naar elektrisch aangedreven voertuigen. Deze omschakeling zal de uitstoot van stikstof en CO2 drastisch verminderen en de geluidoverlast terugbrengen tot een acceptabel niveau. Deze omschakeling moet binnen 3 tot 5 jaar te realiseren zijn voor zeker 95% van de huidige activiteiten op het Circuit Park Zandvoort. Of de Formule 1 in dit toekomstplaatje past, zal nog moeten blijken.

Energietransitie

Naar de mening van Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud, sluit dit verzoek naadloos aan bij het landelijk beleid voor de reductie van de uitstoot van CO2 en stikstof en bij de energietransitie. Voor het Circuit Park Zandvoort biedt dit kansen om zich te profileren als meest duurzame racecircuit in de wereld. Janssen: “Het wordt hoog tijd, dat het Circuit Park Zandvoort serieus werk gaat maken van de energietransitie. De volledige omschakeling naar elektrisch rijden is het enige toekomstperspectief voor het circuit op deze locatie”.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.