Vandaag in het duin: Op zoek naar de Blauwvleugelsprinkhaan

Auteur: Kees Vertegaal

Elke maand vertelt Duinbehoud over wat er die maand te zien is in de duinen. Dit keer: de blauwvleugelsprinkhaan.

Oedipoda caerulescens door Gail Hampshire

De blauwvleugelsprinkhaan is een mooi sprinkhaantje met subtiel gekleurde lichtblauwe vleugeltjes. Hij is gemakkelijk te vinden in droge duingraslanden. Als hij op de grond zit is hij vrijwel onzichtbaar door zijn uitstekende schutkleur, maar als hij een stukje vliegt herken je hem meteen. Je kan het best op zoek gaan naar de blauwvleugelsprinkhaan op een droge warme dag met weinig wind. Ze laten zich vooral goed zien in de maanden juli tot en met september.

Net een onhandig vlindertje

De blauwvleugelsprinkhaan is bijna volmaakt gecamoufleerd als hij tussen de mos en korstmos op de grond zit. Hij is niet groot, meestal 1,5 à 2,5 centimeter, met grillige grijze en bruine vlekken dwars over zijn lijf. Je ziet hem pas als hij opvliegt: als een onhandig lichtblauw vlindertje fladdert hij een stukje en ploft dan weer neer. Net als andere sprinkhanen maken ze geluid door de achterpoten langs de vleugelrand te bewegen. Maar dit geluid is onopvallend en alleen op korte afstand hoorbaar.

Kaal zand en korstmossen

De blauwvleugelsprinkhaan is in de meeste duingebieden vrij algemeen. Alleen op sommige Waddeneilanden is hij zeldzaam of ontbreekt hij helemaal. Dit sprinkhaantje is een typische soort van schaars begroeide droge duingraslanden. Hij houdt het meest van een korte begroeiing met stukjes kaal zand, en veel mossen en korstmossen. Je vindt hem het makkelijkst als je rustig door zo’n stukje duin loopt; soms vliegen er dan tientallen tegelijk op. Maar we hebben natuurlijk liever dat je dat niet doet. Nou ja, vooruit, misschien een enkele keer, op een plek waar het is toegestaan.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.