Search
Close this search box.

Activiteiten

Stichting Duinbehoud is landelijk en regionaal betrokken bij diverse overleggen die betrekking hebben op het duingebied en de binnenduinrand. Daarnaast maakt Duinbehoud gebruik van de mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen of bezwaar en beroep om de belangen van de natuur in en rond het duingebied te behartigen. Hierbij een beknopt overzicht.

Reguliere overleggen extern
–        Landelijk overleg Kustpact en Kustpact Noord-Holland
–        Provinciaal Overleg Kust Zuid-Holland
–        Gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord- en Zuid-Holland
–        Nationaal Park Hollandse Duinen en Zuid-Kennemerland
–        Tafel van Borging MaasvlakteII
–        Groene Raad Goeree
–        Overleg met natuurbeheerders langs de kust
–        Overleg met waterleidingbedrijven in het duingebied
–        Overleg met gemeenten over de binnenduinrand
–        Overleg Zeeuwse Kustvisie

Lopende inspraak en acties
–        zienswijzen op diverse gemeentelijke Omgevingsvisies
–        bezwaar en beroepsprocedures Circuit Park Zandvoort
–        rechtszaak tegen Tata Steel
–        bezwaar en beroepsprocedures tegen bebouwing langs de kust
–        bezwaar en beroepsprocedures tegen bebouwing op het strand
–        zienswijzen op recreatie ontwikkelingen langs de kust
–        advisering over het natuurbeheer in en rond de duinen