Search
Close this search box.

Stichting Duinbehoud is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan Duinbehoud is aftrekbaar van de belasting en Duinbehoud hoeft geen successierecht te betalen bij een nalatenschap aan de stichting.

Officiële naam:
Stichting Duinbehoud

KVK nummer:
41165217

RSIN of fiscaal nummer:
8024.18.764.B.01

Bankrekening zakelijk:
NL07 TRIO 0197 9880 67

Bankrekening donaties:
NL38 ASNB 8804 5141 32

Bezoekadres:
Rapenburg 8

2311 EV Leiden

Telefoon:
071 514 37 19

E-mailadres:
stichting@duinbehoud.nl

Doelstelling volgens de statuten:
A. Het doel van de stichting is:
1.  het bevorderen van het behoud en herstel van het natuurlijke milieu van het Nederlandse duingebied en aangrenzende gebieden ten behoeve van flora, fauna en landschap en ten behoeve van natuurbeleving;
2.  het bevorderen van een integratie van verschillende functies die de duinen vervullen, onder het behoud van – en ten dienste van het behoud van – de natuurlijke kwaliteiten van het duingebied en aangrenzende gebieden.
B. Het begrip natuurlijk milieu moet ruim worden geïnterpreteerd en omvat onder andere geologische, hydrologische, biologische, cultuur-historische en landschappelijke aspecten, alsmede aspecten betreffende het verbruik van grondstoffen en energie.

Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden:

  • Piet Jonker: Voorzitter, portefeuille externe vertegenwoordiging.
  • Wim Jansen: Secretaris en penningmeester.
  • John van Vliet: Portefeuille lokale belangenbehartiging en consulenten.
  • Rien Cardol: Portefeuille communicatie.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting werkt indien nodig met ZZP-ers.

Meer informatie