Search
Close this search box.

Over ons

Duinbehoud is dé onafhankelijke stichting voor bescherming van de kust. In belang van de natuur en mensen die daarvan willen genieten. Samen met donateurs, vrijwilligers en andere organisaties bundelen we onze krachten om problemen in het duingebied op deskundige wijze op te lossen. Want de kust, die koesteren we.

Duinbehoud geeft regelmatig adviezen aan de overheid en beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Door het geven van voorlichting, voeren van acties, overleg en – als laatste redmiddel – juridische procedures versterkt Duinbehoud de natuur langs de kust.

Duinbehoud heeft drie ‘grote’ doelstellingen:
1. Duinbehoud: behoud van natuur en landschap in de (jonge en oude) Nederlandse duinen.
2. Duinherstel: herstel van waardevolle duinnatuur en -landschappen.
3. Duinbeleving: duinbehoud en -herstel is er ook voor mensen.

De uitgebreide visie & missie lees je hier: Samen voor de kust, Duinbehoud voor mens en natuur.

Bestuur
Het beleid van de organisatie wordt uitgezet door het bestuur. Dit bestuur wordt strategisch en inhoudelijk ondersteund door externe, onafhankelijke adviseurs. Het bestuur van Stichting Duinbehoud wordt gevormd door:

Kantoor
Vanuit het kantoor in Leiden onderhoudt Duinbehoud contacten met actieve vrijwilligers en diverse lokale werkgroepen. Duinbehoud werkt met een netwerk van duinconsulenten langs de kust.

Contactgegevens
Rapenburg 8, 2311 EV, Leiden
Postbus 664, 2300 AR, Leiden
071 – 5143719 (alleen tijdens kantooruren)
stichting@duinbehoud.nl

Duinconsulenten
Voor een overzicht van onze duinconsulenten klik hier.

Samenwerkingspartners
De Stichting Duinbehoud is in 1977 ontstaan door samenwerking tussen een aantal lokale natuurorganisaties. En nog steeds ligt de basis voor het werk van Duinbehoud op lokaal niveau. Op dit moment werkt Duinbehoud samen met:

 • Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen
 • Werkgroep Midden Zeeland
 • Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
 • Vereniging voor Natuur en Landschaps Bescherming Goeree – Overflakkee
 • Groene Raad Goeree
 • Natuurlijk Delfland, KNNV
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o.
 • Vogelwerkgroep Meijendel
 • Stichting Berkheide en Coepelduynen
 • Stichting Horst en Weide
 • Stichting Noordduinen
 • Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
 • Stichting Rust bij de Kust
 • Stichting Vrienden Middenduin
 • Stichting Ons Bloemendaal
 • Vrienden van het Kennemerstrand
 • Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
 • Werkgroep Duin & Binnenduinrand IJmond-Noord
 • Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee
 • Beverwijk Duurzaam
 • Stichting FrisseWind
 • Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
 • Het Zijper Landschap

Andere samenwerkingspartners van Duinbehoud zijn de waterleidingbedrijven die actief zijn in de duinen en de (natuur) terrein beherende organisaties. Dit zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen in de verschillende provincies, Dunea, Waternet, PWN, Evides en Vitens.

Tot slot werkt Duinbehoud samen met o.a. de (provinciale) Milieufederaties en landelijke organisaties als de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming en Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen.

Bekijk onze video