Over ons

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de natuurbelangen langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die van deze natuur willen genieten. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Door het geven van voorlichting, voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken.

Bestuur
Het beleid van de organisatie wordt uitgezet door het bestuur. Dit bestuur wordt strategisch en inhoudelijk ondersteund door externe, onafhankelijke adviseurs. Het bestuur van Stichting Duinbehoud wordt gevormd door:

 • Piet Jonker: Voorzitter, portefeuille externe vertegenwoordiging.
 • Wim Jansen: Secretaris.
 • Hans Berkhuizen: Vice-voorzitter en penningmeester, portefeuille fondsen- en donateurswerving.
 • John van Vliet: Portefeuille lokale belangenbehartiging en consulenten.

Kantoor
Vanuit het kantoor in Leiden onderhoudt Duinbehoud contacten met actieve vrijwilligers en diverse lokale werkgroepen. Duinbehoud werkt met een netwerk van duinconsulenten langs de kust.

Contactgegevens
Rapenburg 8, 2311 EV, Leiden
Postbus 664, 2300 AR, Leiden
071 – 5143719
stichting@duinbehoud.nl

Samenwerkingspartners
De Stichting Duinbehoud is in 1977 ontstaan door samenwerking tussen een aantal lokale natuurorganisaties. En nog steeds ligt de basis voor het werk van Duinbehoud op lokaal niveau. Op dit moment werkt Duinbehoud samen met:

 • Natuurbeschermingsvereniging ’t Duumpje West Zeeuws-Vlaanderen
 • Werkgroep Midden Zeeland
 • Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
 • Vereniging voor Natuur en Landschaps Bescherming Goeree – Overflakkee
 • Groene Raad Goeree
 • Natuurlijk Delfland, KNNV
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ’s-Gravenhage e.o.
 • Vogelwerkgroep Meijendel
 • Stichting Berkheide en Coepelduynen
 • Stichting Horst en Weide
 • Stichting Noordduinen
 • Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
 • Stichting Rust bij de Kust
 • Stichting Vrienden Middenduin
 • Stichting Ons Bloemendaal
 • Vrienden van het Kennemerstrand
 • Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
 • Werkgroep Duin & Binnenduinrand IJmond-Noord
 • Vereniging tot behoud van de duinen in en om Wijk aan Zee
 • Beverwijk Duurzaam
 • Stichting FrisseWind
 • Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
 • Het Zijper Landschap

Andere samenwerkingspartners van Duinbehoud zijn de waterleidingbedrijven die actief zijn in de duinen en de (natuur) terrein beherende organisaties. Dit zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen in de verschillende provincies, Dunea, Waternet, PWN, Evides en Vitens.

Tot slot werkt Duinbehoud samen met o.a. de (provinciale) Milieufederaties en landelijke organisaties als de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Stichting Natuur en Milieu, Vogelbescherming en Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen.