Search
Close this search box.

Privacy

Stichting Duinbehoud vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties, donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van leden, donateurs, partners en anderen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Uw privacy is belangrijk voor Stichting Duinbehoud. We zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt en nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Duinbehoud van u verzamelt, waarom wij deze verzamelen, hoe wij daarmee omgaan en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Belangrijk om te vermelden is dat Stichting Duinbehoud zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: • Voornaam • Achternaam • Woonplaats • Geboortedatum • Telefoonnummer • E-mailadres • IP-adres • IBAN • Donatiegegevens • Bedrijfsnaam

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Transacties
Wanneer u online producten in onze webshop koopt, vragen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het afhandelen van de transactie.
– Informeren via mail of telefoon over wijzigingen van de gekochte producten of diensten en het versturen van servicemails
Indien u een product of dienst bij ons heeft gekocht, gebruiken wij uw gegevens om u indien nodig te informeren over een wijziging of het versturen van een servicemail behorende bij het gekochte product of de dienst.
– Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldlink en uw mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan ons mailbestand.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar stichting@duinbehoud.nl. Stichting Duinbehoud zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Duinbehoud wijst u er tevens op dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Delen van persoonsgegevens
Stichting Duinbehoud verstrekt persoonsgegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen
Stichting Duinbehoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Duinbehoud verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Duinbehoud op via stichting@duinbehoud.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw mail reageren.