Search
Close this search box.

Publicaties

Samen voor de Kust

We lezen het regelmatig in de krant: het gaat slecht met de natuur in Nederland. Jaarlijks rapporteren diverse onderzoeksinstituten over de toestand van de natuur. Keer op keer concluderen ze dat het slecht gaat en dat het herstel van de natuur slechts langzaam verloopt. Voor Stichting Duinbehoud is dit reden om haar beleid te herijken en opnieuw te zoeken naar mogelijkheden voor natuurherstel. In november 2020 heeft zij een nieuwe visie gepresenteerd met de titel “Samen voor de kust, Duinbehoud voor mens en natuur”.

Ook kunt u de volgende publicaties van Stichting Duinbehoud downloaden:

In 1992 publiceert Duinbehoud “Duinen voor de wind¨. Hierin wordt de visie van Duinbehoud uiteengezet en uitgelegd wat Duinbehoud voor ogen staat bij het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden in het duingebied. Op basis van Duinen voor de Wind worden vele natuurherstel projecten in gang gezet. Bekijk het themanummer Duinen voor de Wind.

In 2002 volgt “Kijk op de kust“. Dit betreft een actualisatie van “Duinen voor de wind” met uitleg over de knelpunten bij bescherming en beheer van het duingebied en mogelijke oplossingen.